European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Targeting the brain sigma-1 receptor: A paradigm shift for the treatment of neuro-degenerative disorders

Opis projektu

Repozycjonowanie leków do stosowania w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych

Choroby neurodegeneracyjne stanowią jedno z największych wyzwań medycznych dla społeczeństw zachodnich, a koszty związanej z nimi opieki medycznej sięgnęły w 2018 r. 1 biliona euro. Finansowany ze środków UE projekt NeuroPa skupia się na leczeniu chorób neurodegeneracyjnych poprzez zmianę przeznaczenia (repozycjonowanie) opracowanych wcześniej leków do nowych zastosowań. Wiodący związek, którym zajęto się w ramach projektu, SIT-161, jest ukierunkowany na receptor sigma-1 mózgu, który jest krytycznym stabilizatorem wielu procesów zachodzących podczas neurodegeneracji. Lek ten wykazał się doskonałym stopniem bezpieczeństwa u ludzi, choć wcześniej został porzucony po badaniach II fazy prowadzonych pod kątem użycia w przypadku poważnej depresji. Naukowcy uzyskali dla tego związku dane potwierdzające słuszność zastosowania i ochronę patentową w zakresie leczenia chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera i stwardnienia zanikowego bocznego. W ramach projektu badane jest pozycjonowanie na rynku, wykonalność kliniczna i regulacyjna oraz strategie patentowe i inwestycyjne mające na celu wprowadzenie tego obiecującego leku na rynek.

Cel

An increasingly aging population suffering from neurodegenerative diseases represents one of the biggest challenges for Western societies. Alzheimer’s disease (AD) is the most prevalent neurodegenerative disease with over 50 million patients worldwide and an estimated cost of 1 trillion euros in 2018. In addition, orphan neurodegenerative diseases such as Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) have a comparably urgent need for treatment, because of the severity and life changing effect of the motor symptoms (muscle spasms, speaking and swallowing problems, full paralysis and lethality). As current treatments are only symptomatic and fail to slow down the disease progression, there is a pressing need for novel effective disease-modifying treatments.

SigmaThera is a French company that tries to address the need for effective treatments for neurodegenerative diseases by focusing on the repositioning of drug candidates: applying the proven qualities of previously developed drugs for new diseases. For our lead compound SIT-161 with an excellent safety profile in humans (the candidate was abandoned after original Phase 2 trials for major depression) we have obtained impressive proof-of-concept data and patent protection for the treatment of neurodegenerative diseases, including AD & ALS. The drug targets a brain sigma-1 receptor, a critical regulator of multiple processes in neurodegeneration and provides unique efficacy and safety compared to other competing candidates in the pipeline. The high commercial potential of the drug is reflected in the €6.2B total addressable market and projected peak sales of €2B. In the NeuroPa project, SigmaThera will investigate market positioning, clinical and regulatory feasibility, future patent strategy and investor strategy to bring this promising asset close to market implementation.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

SIGMATHERA SAS
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
AGROPOLIS 2, 2196 BOULEVARD DE LA LIRONDE
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Occitanie Languedoc-Roussillon Hérault
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00