European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The world’s most powerful brain training device for home use.

Opis projektu

Inteligentna aplikacja pomaga kontrolować przepływ krwi do kory przedczołowej

Neurologiczne sprzężenie zwrotne wykorzystując interfejs mózg-komputer umożliwia obrazowanie aktywności mózgu danej osoby w czasie rzeczywistym. W celu poprawy funkcji mózgu metody neurologicznego sprzężenia zwrotnego wykorzystują techniki treningu mózgu wraz z obrazowaniem aktywności neuronów. Do tej pory odbywało się to zazwyczaj w klinikach i było kosztowne. Finansowany przez UE projekt Mendi Neurofeedback opracowuje nową technologię i ma wprowadzić na rynek konsumencki najbardziej zaawansowane techniki obrazowania wykorzystujące neurologiczne sprzężenie zwrotne oraz metody treningu, stosowane w wiodących klinikach na całym świecie. Nowa technologia wykorzystuje opaskę na głowę z zaawansowanymi czujnikami, które mierzą aktywność mózgu w korze przedczołowej. Jej elementem jest także aplikacja mobilna, która przelicza aktywność mózgu na określony wynik. Użytkownicy mogą zagrać w grę na urządzeniu mobilnym, aby świadomie kontrolować ten wynik, a tym samym kontrolować aktywność w korze przedczołowej, co pomaga wzmocnić ten obszar mózgu.

Cel

Neurofeedback methods use brain training techniques coupled with direct imaging of neural activity to improve brain function, but current approaches are limited to expensive clinics, or low accuracy consumer products. Co-founders Sammy Saldjoghi and Rickard Eklöf started Mendi in 2018 to bring the most advanced neurofeedback imaging techniques and training methods, used in leading clinics around the world, into the consumer market.
Our system has two elements. A proprietary headband with advanced sensors that measures brain activity in the prefrontal cortex. A mobile app then abstracts the brain activity to a score. By training using a game to consciously control the score, users improve the control of brain activity in the prefrontal cortex. This revolutionary approach democratises neurofeedback, with a unique consumer system for unlimited home use, at a fraction of clinic prices (€500 vs €15,000).
After a successful small-scale pilot of our first-generation product - first sales were in April 2019 – we are preparing our production line for market entry in the consumer market by the end of 2019.
Our second-generation product will extend the functionality of our product to a wellness-as-a-service platform, linking to healthcare and wellness sector leaders. This project will evaluate aspects of the feasibility of this approach, identify target market segments, engage early-adopter customers, update requirements, and refine go-to-market strategies, plans and funding requirements.
We anticipate €35M annual revenues and 170 FTE by 2025. Scaling from B2C to B2B and B2G will disrupt mental healthcare, create new markets and generate a potential long-term €1B share of a €80B total global market.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

MENDI INNOVATIONS AB
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
Rindögatan 24:0901
115 36 STOCKHOLM
Szwecja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Östra Sverige Stockholm Stockholms län
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00