CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The world’s most powerful brain training device for home use.

Article Category

Article available in the following languages:

Udostępnienie zaawansowanej metody neurotreningu konsumentom

Neurotrening, wykorzystujący techniki trenowania mózgu wraz z obrazowaniem aktywności neuronowej w celu poprawy funkcjonowania mózgu, jest obecnie dostępny głównie w specjalistycznych klinikach. Dzięki inteligentnej technologii mobilnej zespół projektu Mendi Neurofeedback udostępnia ją konsumentom.

Zdrowie icon Zdrowie

Neurotrening to technika służąca do trenowania ludzi w zakresie kontrolowania ich aktywności neuronowej w jednym lub kilku obszarach mózgu. Proces ten monitorowany jest poprzez pomiar sygnałów mózgowych w czasie rzeczywistym. Obrazowanie strukturalnych i funkcjonalnych połączeń w mózgu zapewnia wizualną informację zwrotną. Choć przestrojenie określonych połączeń nerwowych w ramach neurotreningu wykazuje potencjał poprawy zdrowia mózgu, okazało się to kosztownym rozwiązaniem. Potrzebny do tego sprzęt kosztuje zazwyczaj około 15 000 euro i jest zwykle dostępny tylko w klinikach, w których pracują wyspecjalizowani operatorzy. W ramach wspieranego przez UE projektu Mendi Neurofeedback opracowano prostą i skalowalną technologię umożliwiającą konsumentom dostęp do neurotreningu po niższym koszcie. Finansowanie ze strony UE umożliwiło przeprowadzenie badań rynkowych nad przyjęciem przez klientów i wyceną narzędzia, które może okazać się kluczowe w leczeniu zdrowia psychicznego, zwłaszcza w następstwie przebycia COVID-19. „To zapewniło nas, że jesteśmy na dobrej drodze do opracowania produktu, który w naszym przekonaniu może pomóc ludziom”, mówi Rickard Eklöf, współzałożyciel firmy Mendi, będącej gospodarzem projektu. Urządzenie jest obecnie dostępne w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.

Interfejs mózg–komputer

Użytkownicy systemu Mendi Neurofeedback zakładają na głowę opaskę wyposażoną w zaawansowane czujniki oparte na funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS). Dokonują one pomiaru aktywności mózgu, a aplikacja mobilna przekłada tę aktywność na wynik. Użytkownicy grają na urządzeniach przenośnych w grę mającą na celu świadome kontrolowanie przepływu krwi, a przez to natlenienia. Wzmacnia to połączenia w korze przedczołowej. Dowody wskazują na to, że obszar ten ma kluczowe znaczenie w kontekście zdolności kompleksowego planowania, zachowań społecznych, mowy i języka. W celu weryfikacji skuteczności technologii 19 uczestników w wieku 18–53 lat poddano dwóm testom Stroopa, podczas których zmierzono u nich natlenienie kory przedczołowej. Podczas jednego dokonano tego przy użyciu dobrze znanego urządzenia laboratoryjnego fNIRS, a następnie kilka tygodni później przy użyciu urządzenia Mendi. Wstępna analiza wykazała, że skuteczność urządzenia Mendi jest prawie taka sama jak urządzenia laboratoryjnego, z korelacją na poziomie grupy wynoszącą 0,81. „Choć te pośrednie wyniki są obiecujące, trzeba potwierdzić je solidniejszymi badaniami”, dodaje Eklöf. Na początku 2020 roku zespół ds. rozwoju otworzył w Fältöversten (strona w języku szwedzkim), jednym z najpopularniejszych centrów handlowych w Sztokholmie, „Brain Camp”, który jest otwartym na odwiedzających obiektem zajmującym się treningiem mózgu. „Zanim w marcu pandemia COVID-19 zmusiła nas do przerwy, nasz trening Mendi wypróbowało ponad 1 000 osób. Sporo dowiedzieliśmy się od tych użytkowników. Wiedza ta pomoże nam we wdrożeniu aplikacji i lepszym zaprojektowaniu zestawu słuchawkowego, tak aby pasował do różnych kształtów czoła”, zauważa Eklöf.

Zdrowie jako usługa

Przeprowadzenie większej ilości badań naukowych i klinicznych dotyczących korzyści płynących z neurotreningu pomoże wykorzystać jego potencjał do poprawy zdrowia mózgu, nastroju, zdolności poznawczych i samopoczucia psychicznego. Zespół projektu Mendi współpracuje obecnie z neurobiologami, pracownikami klinicznymi zajmującymi się neurotreningiem i innymi lekarzami zajmującymi się zdrowiem mózgu, aby pogłębić wiedzę i jednocześnie poprawić doświadczenia użytkowników. „Wierzymy, że zorientowane na użytkownika podejście, a także współpraca ze środowiskiem akademickim oraz ekspertami naukowymi i praktykami, jest drogą do celu”, mówi Eklöf. „Zaczęliśmy od zrozumienia potrzeb użytkowników, a teraz zajmiemy się pracą nad edukowaniem ich w zakresie nauk ścisłych przy użyciu języka nietechnicznego”. Po tym, jak w kwietniu 2019 roku pomyślnie przeprowadzony pilotaż produktu pierwszej generacji doprowadził do pierwszej sprzedaży, zespół finalizuje obecnie przedprodukcyjne przystosowywanie urządzeń do drugiej generacji. Planuje się, że pierwsze 700 urządzeń zostanie wysłane do klientów w październiku tego roku, a do końca 2020 roku planowane jest zwiększenie produkcji o kolejne 7 500 urządzeń.

Słowa kluczowe

Mendi Neurofeedback, neurotrening, kora przedczołowa, mózg, gra, natlenienie, przepływ krwi, czujniki, funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni, COVID-19

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania