CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Disruptive polyurethane foams with improved passive fire protection to increase energy efficiency & safety in buildings, houses and transport.

Opis projektu

Pianka poliuretanowa pozwoli na lepszą izolację termiczną

Zużycie energii przez budynki stanowi źródło przeszło 1/3 wszystkich emisji CO2 w Europie, natomiast 65 % tej energii jest zużywane w celu ogrzewania pomieszczeń. W związku z tym Unia Europejska podjęła szereg działań, które pozwolą na zwiększenie efektywności energetycznej o 32,5 % do 2030 roku, a także będą wspierać europejskie przedsiębiorstwa budowlane w dążeniu do budowy budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB), powstających z odnawialnych materiałów o doskonałych parametrach termicznych. Niestety, materiał oferujący najlepsze parametry w zakresie izolacji – pianka poliuretanowa – jest łatwopalny i wytwarza niezwykle toksyczne opary podczas spalania. Rozwiązaniem tych problemów zajęli się pracownicy firmy INDRESMAT w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu SAFE-PUR, opracowując nowy rodzaj ognioodpornych izolacyjnych pianek bio-poliuretanowych. Rozwiązanie opracowane w ramach projektu SAFE-PUR poprawia izolację cieplną budynków, zwiększając przy tym pasywną ochronę przeciwpożarową nawet o 80 % i zmniejsza ślad węglowy materiałów izolacyjnych.

Cel

Nearly Zero Energy Buildings are nowadays the focus of construction companies since EU Directives aim to reduce the Carbon emissions to atmosphere. Buildings are responsible of 28% of all CO2 emissions with space heating accounting 65% of all energy consumed. The need for reducing heat leaking through a better insulation of constructions is a key strategy to reduce the CO2 emissions responsible of the Climate Change. On the other hand, the rationalization on the consumption fossil resources through the use of renewable and biobased raw materials is of a strong interest for customers and end-users in construction market. In addition to the thermal performance and sustainability, insulating materials must demonstrate a safe use, especially when a fire takes place.

Polyurethane foams (PUR) are the most efficient insulating materials used in construction. However, the main critical problem for them to become the preferred insulation material is a dangerous behavior when exposed to flames due to their high flammability and fast fire propagation, as well as the high amount of extremely toxic fumes released by PUR materials hen burning.

To address these challenges, INDRESMAT has developed SAFE-PUR, a new top class of biobased PUR insulating foams that solve the main critical problems related with the lack of passive fire safety of conventional PUR foams. SAFE-PUR foams offer the following results: 1) improve the Thermal Insulation in buildings 15-20 %, 2) increase the Passive Fire Protection 70-80% and 3) reduce the C-footprint 60-70% of insulation materials compared to conventional of PUR foams.

Our target is to reach a 12% of our Serviceable Operative Market partnering with a top chemical manufacturer of PUR formulations interested in SAFE-PUR foams to achieve a large-scale manufacturing representing a potential revenue of 56 M€/y in the next 5 years. After market consolidation our company will develop flexible foams for household, automotive, naval & aerospace.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordynator

INDRESMAT BV
Wkład UE netto
€ 50 000,00
Adres
URMONDERBAAN 22, GATE 2
6167 RD Geleen
Niderlandy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 71 429,00