Skip to main content
European Commission logo print header

Disruptive polyurethane foams with improved passive fire protection to increase energy efficiency & safety in buildings, houses and transport.

Article Category

Article available in the following languages:

Ognioodporna pianka izolacyjna pomoże Europie w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla

Szeroko stosowane pianki izolacyjne stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe, dlatego w ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowano nową piankę, która jest znacznie bezpieczniejsza i bardziej skuteczna.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Zgodnie z ambitnymi celami Europy w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, jednym z aspektów wymagających uwagi jest efektywność energetyczna budynków. Zużycie energii w budynkach odpowiada za jedną trzecią emisji CO2 w Europie, a ich ogrzewanie odpowiada za 65 % tej emisji. Komisja Europejska wprowadziła w życie wytyczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków o 32,5 % do 2030 roku. Od przyszłego roku nowo budowane budynki będą musiały być klasyfikowane jako budynki o niemal zerowym zużyciu energii, które charakteryzują się wysoką efektywnością pod względem zużycia i marnowania energii. Jeśli chcemy osiągnąć ten cel, kluczowe znaczenie ma izolacja termiczna. Materiały wykazujące obecnie najlepsze właściwości w zakresie izolacji termicznej i akustycznej to pianki poliuretanowe (PUR). Pianki te są szeroko stosowane i elastyczne, choć są też łatwopalne i wytwarzają bardzo toksyczne opary podczas spalania. Dlatego uważa się je za stosunkowo niebezpieczne i nie stały się najpopularniejszym materiałem izolacyjnym stosowanym w europejskich budynkach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SAFE-PUR opracowano nowe, ekologiczne pianki izolacyjne, które oferują te same właściwości izolacyjne, jednak przy znacznie wyższym poziomie bezpieczeństwa. Pianki SAFE-PUR mogą być natryskiwane lub wtryskiwane do budynków, jak również stosowane w formie arkuszy i paneli. W porównaniu z innymi piankami poliuretanowymi rozwiązanie SAFE-PUR zmniejsza palność, rozprzestrzenianie się ognia, dymienie i toksyczność spalin. „Celem projektu SAFE-PUR jest opracowanie najbardziej energooszczędnego systemu do izolacji termicznej budynków i domów. Zamierzamy dokonać tego za pomocą niskoemisyjnej bio-pianki poliuretanowej (bioPUR) o niskim śladzie węglowym. To również znacznie poprawia bezpieczeństwo pożarowe w porównaniu z obecnie stosowanymi piankami poliuretanowymi”, mówi Pablo R. Outón, założyciel i dyrektor zarządzający firmy INDRESMAT, będącej gospodarzem projektu. Opracowane przez holenderską firmę pianki SAFE-PUR osiągają niezwykłe wyniki w porównaniu do zwykłych pianek PUR. „Ich palność i rozprzestrzenianie się ognia skutecznie zmniejszono o około 30 %, natomiast emisję dymu i poziom toksyczności o ponad 80 %”, mówi Outón.

Bardziej ekologiczne i bezpieczniejsze

Pianki są pochodzenia naturalnego. Wytwarzane są z dostępnych na rynku surowców pochodzących z cukrów celulozowych C5 oraz z naturalnych surowców olejowych, takich jak soja, rącznik i rzepak. Dzięki temu proces budowy ma bardziej zrównoważony charakter i jest bardziej przyjazny dla środowiska. Według zespołu projektowego ślad węglowy zredukowano nawet o 70 % w porównaniu z konkurencyjnymi piankami. Przy ich produkcji unika się stosowania szkodliwych substancji chemicznych, środków pianotwórczych, trujących stabilizatorów i całego szeregu toksycznych dodatków stosowanych zwykle w piankach PUR. Jeszcze bardziej zmniejsza to potencjalny wpływ na środowisko i ogólne ryzyko dla zdrowia ludzkiego. „SAFE-PUR podniesie szereg standardów na rynku budowlanym z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska”, dodaje Outón.

Od prac rozwojowych po komercjalizację

Fundusze UE pozwoliły zespołowi na realizację ważnych zadań w zakresie badań i rozwoju, co zaowocowało zgłoszeniem wniosku o patent europejski. Nowe pianki bioPUR do stosowania natryskowego będą gotowe do wprowadzenia na rynek w drugim kwartale 2021 roku, natomiast w formie paneli w czwartym kwartale 2021 roku. Firma poszukuje obecnie pierwszych odbiorców i partnerów do opracowania różnych produktów z użyciem pianek SAFE-PUR.

Słowa kluczowe

SAFE-PUR, izolacja, domy, efektywność, ślad węglowy, toksyczność, bezpieczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania