CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Eco-hydrodynamics of cold water coral habitats across integrated spatial scales

Opis projektu

Poznanie sposobu, w jaki koralowce głębinowe utrzymują swoje rafy, pomoże w ich ochronie

Zimnowodne rafy koralowe to duże struktury biologiczne rozwijające się w wyniku złożonych interakcji między głębinowymi, ulegającymi zwapnieniu koralowcami a otaczającym je środowiskiem, a ich biologiczne bogactwo nie ustępuje płytkowodnym tropikalnym rafom koralowym. Mają one podstawowe znaczenie dla utrzymania dużej różnorodności biologicznej w głębokim oceanie i są uważane za wrażliwe ekosystemy morskie, którym poważnie zagraża działalność człowieka. Finansowany przez UE projekt HABISS ma na celu ilościowe określenie wieloskalowych interakcji pomiędzy geomorfologią zimnowodnych raf koralowych a otaczającą je hydrodynamiką, która reguluje dostarczanie składników odżywczych i tlenu niezbędnych do ich wzrostu i utrzymania. Wgląd w dziewicze i zmienione przez człowieka rafy koralowe dostarczy informacji decydentom odpowiedzialnym za realizację polityki środowiskowej mającej na celu ochronę ekosystemów głębinowych, uważanych za najsłabiej poznane i najbardziej wrażliwe na naszej planecie.

Cel

Cold water coral (CWC) are fragile biodiversity hotspots in the deep-sea and are recognized as Vulnerable Marine Ecosystems, heavily endangered by human activities (e.g. industrial fisheries, marine littering). HABISS proposes a multidisciplinary approach to study the interactive processes between the seafloor complexity of specific geo-forms (canyons, reefs) and the surrounding ceanographic/hydrodynamic paterns, and quantify the consequent maintainence mechanisms on CWC, both in pristine and human-impacted settings. These innovative studies (geology vs hydrodynamics vs. ecology), still relying on poor information, will be implemented across interconnected spatial scales, using from regional oceanographic data to in situ observations with cutting-edge seafloor observatories. Final outcomes will be ultimately delivered to support decision makers in the management of marine natural resources. HABISS will be carried out at the Marine Science Institute of the Spanish National Research Council, which together with two secondments will ensure high level training on integrated studies of hydro- and sedimentary dynamics, environmental advocacy, project management and transversal aspects within the European network. I will also provide training based on my skills on developing cross-cutting research topics, previously gained at the National Oceanography Centre (UK), a top-ranked European research institute. Specific dissemination and communication actions are planned in line with the public engagement policies of the EU Responsible Research and Innovation. HABISS will ensure the restart of my career, resuming my activities within the wide scale European network on Marine Sciences. At the end of the project, the acquired knowledge would re-enforce my scientific profile, further widening its multidisciplinary aspect. This would finally increase my chances for applying for permanent research positions and for funding within highly competitive European calls (e.g. ERC grants).

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 241 398,72
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 241 398,72