European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The sweetest gender: feminine subjectivities and the gendering of sweets in Barcelona (1650-1800)

Opis projektu

Odkrywanie roli kobiet w historii barcelońskiego cukiernictwa

Znaczeniu hiszpańskiego handlu kolonialnego między 1650 a 1800 rokiem poświęcono wiele miejsca w literaturze historycznej, a okres ten miał kluczowy wpływ na globalizację i popularyzację spożycia cukru. Z tego powodu ważnym tematem badań jest także produkcja i konsumpcja słodyczy. Biorąc pod uwagę szczególną rolę, którą w rozpowszechnianiu zwyczajów związanych ze spożywaniem słodyczy odegrały kobiety, równie ważny dla tego zjawiska jest też aspekt płci. Do tej pory przeprowadzono jednak niewiele badań, które analizowałyby rolę kobiet w kreowaniu tego trendu. W ramach finansowanego przez UE projektu SWEET badacze przyjrzą się gospodarczemu, społecznemu i intelektualnemu wpływowi kobiet na przemysł cukierniczy Barcelonie. Prace będą bazować na licznych, ale do tej pory stosunkowo słabo poznanych źródłach. Należą do nich teksty pisane, materiały wizualne i artefakty materialne, którą stanowią ważną część lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Cel

Held assumptions about an inherent female sweet tooth are long-standing, shaping beliefs, attitudes and eating habits from the early modern era to the present day. This research project investigates the process of feminization of sweet taste as well as feminine subjectivities in the making and eating sweets in Barcelona between 1650 and 1800, a crucial period of globalization and popularization of sugar consumption. By addressing the connection between sweets and female nature, this study aims to examine how cultural meanings of sweet food emerged and evolved in the period when sugar was becoming a mass-consumption commodity in Europe. Firstly, this study explores how the changing culinary tastes and the diffusion of new medical knowledge affected the ways of thinking about ‘sweet food’ as well as the social and economic aspects of the sugar trade. Secondly, it examines the agency of women in the manufacture of sweets in private and public spheres, challenging the guild of confectioners in the city. Finally, it looks at refrescos as specific patterns of consumption of sweets and sociability in which women played a crucial role as civilizing agents in the Spanish Enlightenment. This study is based on a large set of underexplored textual, visual and material sources, making use of the rich cultural heritage preserved in Barcelona. By examining the social, intellectual and economic agency of women, this research seeks to move beyond historiographical narratives dominated by men as central actors in the global history of sugar. This research will change the main focus of the recent scholarly away from the courtly circles and Atlantic colonial trade to a Mediterranean and non-courtly urban contexts, which is underrepresented in the field of the substantial historiography on sugar. Overall, it will provide an original reading of the Spanish Enlightenment and further their incorporation into the current debates on the Global Enlightenment.

Koordynator

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Wkład UE netto
€ 212 933,76
Adres
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East of England East Anglia Cambridgeshire CC
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 212 933,76