Skip to main content
European Commission logo print header

An augmented intelligence-enabled stimulating framework for deep energy renovation delivering occupant-centered innovations

Opis projektu

Skuteczne i tanie narzędzia wspomagające remonty budynków

Zasób budowlany Europy, który obejmuje zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty komercyjne, odpowiada za zużycie niemal połowy energii pierwotnej w UE, przyczyniając się do emisji przeszło 1/3 ogółu dwutlenku węgla. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu RINNO zamierzają przyczynić się do rozszerzenia procesu dogłębnej renowacji budynków dzięki usunięciu najważniejszych przeszkód technicznych i społeczno-gospodarczych, które uniemożliwiają jego realizację. Badacze chcą osiągnąć ten cel dzięki zaoferowaniu interesariuszom wachlarza innowacyjnych technologii, usprawnionych procesów wykorzystujących platformę internetową i oprogramowanie, a także modeli biznesowych. Zgodnie z oczekiwaniami, prace zrealizowane w ramach projektu RINNO mają przyczynić się do poprawy sytuacji związanej z efektywnością energetyczną istniejących budynków. Celem jest dotarcie do 0,2 % rynku renowacji, a także obniżenie zużycia energii pierwotnej o 165 GWh rocznie, zredukowanie kosztów o 30 %, skrócenie czasu prac o 20 % i zapobieżenie emisji 40 400 ton ekwiwalentu CO2 rocznie. Plany remontów opracowane w ramach projektu RINNO zostaną zaprezentowane w ramach czterech wdrożeń pilotażowych na szeroką skalę, obejmujących 3 386 m2 budynków.

Cel

RINNO envisions to deliver a framework solution that will help drastically accelerating the rate of deep renovation in EU building stock reaching an ambitious annual renovation rate of 3.5%. Its ultimate goal is to develop, validate and demonstrate an operational interface with augmented intelligence and an occupant-centered approach that will streamline and facilitate the whole lifecycle of building renovation (planning-design, retrofitting, monitoring). This concept has at its foundation, a set of cost-attractive, environmentally friendly, multi-functional and easily applicable building-related innovations, grouped into: a) plug-n-play, modular building envelope solutions and b) RES, hybrid and storage solutions. RINNO couples the above with innovative retrofitting processes, methods and tools, characterized by low tenants’ disruption. These comprise: efficient (off/on-site) construction strategies, on-the-job AR facilitating environment and multi-stakeholder collaboration, which are expected to shrink the time and cost required for deep renovation, while improving buildings’ performance; all with a short payback period of <4 years on average. The above will be supported businesswise with novel business models aligned with the circular economy principles, enriched with investment de-risking tools and advanced crowd-equity/crowd-lending schemes. RINNO is expected to impact the EU inefficient building stock by a) reaching an ambitious annual renovation rate of 3.5%; b) primary energy savings of 165 GWh/year; c) a reduction of electricity cost by at least 30%; d) a total cost / time reduction in comparison with typical renovation by more than 30% and 40% respectively, and e) an estimated reduction of 40,400 tons CO2-eq/year. RINNO optimized renovation roadmap will be demonstrated at 4 large scale (3,386m2) pilot use cases after being pre-piloted, covering different EU climatic zones and markets of diverse maturity in the renovation sector.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-EE-2019

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

RINA CONSULTING SPA
Wkład UE netto
€ 341 600,00
Adres
Via cecchi 6
16129 Genova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 146 400,00

Uczestnicy (19)