European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Spatial and Temporal Analysis of Modern and Past Elephant DivErsity

Opis projektu

Badanie genomu słoni afrykańskich

Słonie afrykańskie to gatunek zagrożony, wpisany na czerwoną listę Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody w kategorii gatunków narażonych. Te zwierzęta są przedmiotem badań naukowców skupionych wokół projektu STAMPEDE, finansowanego ze środków UE. Prowadząc badania z zakresu genetyki konserwatorskiej dotyczące populacji zwierząt zagrożonych wyginięciem, naukowcy stworzą wyjątkowe źródło informacji genetycznych słoni afrykańskich obejmujących dane z przeszłości i z teraźniejszości. W ten sposób powstanie baza danych genomowych uzyskanych metodą płytkiego sekwencjonowania dla 500 słoni afrykańskich, które zostaną następnie wykorzystane do przeanalizowania obecnej różnorodności genetycznej zwierząt z tego gatunku. Dodatkowo nowo zebrane dane będą bardzo przydatne do prześledzenia pochodzenia antycznej kości słoniowej, szacowanej na około 600–500 r. p.n.e. którą odkryto we wraku statku Bajo de la Campana. Uważa się, że pochodziła ona z Afryki Północnej od słoni, które najprawdopodobniej były wykorzystywane jako słonie bojowe podczas wojen punickich.

Cel

The proposed project aims to investigate novel ways of bridging the study of evolutionary history of extinct populations with the study of conservation genetics of populations threatened by extinction. I plan to use a multidimensional approach by studying populations across time, space, and scientific fields. Combining the spatio-temporal and cross-disciplinary aspects, I plan to create a unique source of genetic information about African elephants in the past and present. I will do this by generating low-depth genomic data for 500 African elephants from across the current range, which will be used for analyses of present-day genetic diversity and connectivity. In addition, this genomic catalogue will be used to identify the provenance of ancient ivory from the Bajo de la Campana shipwreck that sank near the Iberian coast ~600-500 BCE. This ivory is assumed to have originated in North Africa, and thus, represents a rare opportunity to generate first data of an extinct population of elephants. These were likely the elephants that were used as war elephants during the Punic Wars, but there is an ongoing discussion about which species they belonged to. Using ancient DNA techniques to recover DNA from the shipwreck ivory, I will test if they represent a genetically distinct lineage or show affinity to any of the modern populations. Although the goals of this project are ambitious, all pieces required for its successful realization are already in place, including a network of collaborators providing access to samples, expertise of the supervisor and host institute in conservation projects and bioinformatics, and my expertise in palaeogenomics and conservation genomics. The findings of this project have the potential to yield important scientific achievements and serve as a valuable resource for conservation management, while I will be able to use the acquired experience and training to profile myself as an independent research leader.

Koordynator

KOBENHAVNS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 219 312,00
Adres
NORREGADE 10
1165 Kobenhavn
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Byen København
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 219 312,00