European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Tailored measures supporting energy vulnerable households

Opis projektu

Walka z problemami energetycznymi

Zapewnienie odpowiedniego ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia oraz energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego jest niezbędne w każdym domu. Zjawisko ubóstwa energetycznego niesie ze sobą wiele szkodliwych skutków dla zdrowia i samopoczucia ludzi, pogłębianych przez niskie temperatury oraz stres związany z niemożnością opłacenia rachunków za energię. Wspieranie wysiłków państw członkowskich ukierunkowanych na walkę z ubóstwem energetycznym stanowi jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej, gdzie zjawisko to dotyka 50 milionów rodzin. Rozwiązaniem tego problemu w siedmiu krajach Europy zajmie się finansowany ze środków UE projekt EnergyMEASURES, którego zespół nawiąże współpracę z rodzinami dotkniętymi przez zjawisko ubóstwa energetycznego, aby pomóc im w poprawie efektywności energetycznej bez konieczności ponoszenia dużych kosztów, głównie dzięki zmianom praktyk i zachowań. Uczestnicy projektu zamierzają nawiązać również współpracę z gminami, wspólnotami mieszkaniowymi i innymi kluczowymi interesariuszami, co pozwoli na ocenę wzajemnych zależności oraz kontekstu instytucjonalnego.

Cel

Between 50 and 125 million people are at risk of energy poverty in the EU. Efforts to address this issue will require a suite of measures informed by participatory and inclusive approaches. EnergyMEASURES will work to address energy poverty in seven European countries (BE, BG, IE, MK, NL, PL, UK) through two complementary and synergistic strands of work. Namely, through direct household engagements that are complemented and informed by cutting edge policy and practice innovations. The first strand will involve working with energy poor households to improve their energy efficiency through a combination of low-cost measures, and changes in their energy-related behaviours and practices. EnergyMEASURES will map out key indicators characterising those most at-risk of energy poverty, and will leverage partners’ ongoing projects and use their existing relationships with energy poor and at-risk households to recruit them for the household energy engagement programmes. Recruited householders will be provided with low-cost energy measures and empowered to change their energy-related behaviours and practices through an approach that is cognisant of existing housing conditions and is reflective of the lived experience of householders. The second strand will comprise working with municipalities, energy authorities, housing associations and other relevant actors to assess how current multi-level institutional contexts affect efforts to alleviate energy vulnerability in the participating countries. These interlinked activities will also consider gender differentials in both people’s relationship with institutional actors and their lived experience of energy, and EnergyMEASURES will work to mainstream this approach across the wider energy poverty community. Through this work the project contributes to reducing participants’ vulnerability to energy poverty, while at the same time cutting household energy consumption and associated GHG emissions.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-EE-2019

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK
Wkład UE netto
€ 338 625,00
Adres
WESTERN ROAD
T12 YN60 Cork
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Southern South-East
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 338 625,00

Uczestnicy (14)