European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Tailored measures supporting energy vulnerable households

Article Category

Article available in the following languages:

Bezpośredni kontakt przynosi korzyści ubogim energetycznie gospodarstwom domowym

Kontakty z gospodarstwami domowymi doświadczającymi ubóstwa energetycznego, przeprowadzone oceny i analizy, wsparcie organizacji, a także realizacja pewnych działań oraz zapewnienie dostępu do porad dotyczących oszczędności energii i efektywności energetycznej stanowią nieocenioną pomoc.

Energia icon Energia

Jak dowiadujemy się z najnowszych danych Eurostatu, 40 milionów mieszkańców Europy ma trudności z utrzymaniem temperatury w domach na odpowiednim poziomie, a kolejne miliony są zagrożone tym ryzykiem. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EnergyMeasures nawiązał kontakt z właścicielami domów w Belgii, Bułgarii, Irlandii, Niderlandach, Macedonii Północnej, Polsce i Zjednoczonym Królestwie doświadczającymi ubóstwa energetycznego i zaoferował praktyczne rozwiązania pozwalające na stawienie czoła związanym z nim wyzwaniom. W ramach prac zespół nawiązał także współpracę z kluczowymi podmiotami, takimi jak gminy, zakłady energetyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, aby rozwiązać problemy wpływające na ubóstwo energetyczne oraz tworzyć odpowiednie strategie i działania.

Indywidualne plany działań

Ze względu na różnice między poszczególnymi regionami, wyzwania stojące przed gospodarstwami domowymi także są wyjątkowe. Dlatego zespół projektu wdrożył elastyczne podejście, opracowując porady dostosowane do potrzeb mieszkańców doświadczających ubóstwa energetycznego. We współpracy z organizacjami publicznymi, prywatnymi i społecznymi, badacze skupieni wokół projektu EnergyMeasures pomogli przeszło 3 900 gospodarstwom domowym. Po pierwszym etapie, jakim było wskazanie gospodarstw doświadczających ubóstwa energetycznego, badacze przeprowadzili analizy charakterystyki energetycznej domów. Prace objęły gromadzenie danych na temat wszystkich aspektów zużycia energii, w tym systemów ogrzewania, okien i drzwi, kominów, oświetlenia i urządzeń. Następnie partnerzy przeanalizowali dane i opracowali sprawozdania przedstawiające możliwości zmniejszenia zużycia energii niskim kosztem lub za darmo dzięki drobnym działaniom i praktycznym poradom. Sprawozdania zostały udostępnione właścicielom domów, którym w razie potrzeby zaoferowano dalsze wsparcie.

Ludzki aspekt ubóstwa energetycznego

Pomimo problemów wywołanych przez pandemię, zespołowi projektu EnergyMeasures udało się zaoferować uczestnikom projektu wyjątkowe spersonalizowane usługi. Jak wyjaśnia Niall Dunphy, koordynator projektu: „Dzięki projektowi wiele osób, których głosy zwykle nie są słyszane, może podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z ubóstwem energetycznym. Drobne działania i porady energetyczne okazują się realną pomocą dla właścicieli domów, co wskazuje na duże znaczenie wiedzy na temat energii i upodmiotowienia właścicieli domów”. Angażowanie właścicieli domów ma na celu umożliwienie im docierania do informacji potrzebnych w celu podejmowania świadomych decyzji. Oprócz bezpośrednich kontaktów, zespół projektu EnergyMeasures wykorzystał różne platformy internetowe do nawiązywania kontaktu z uczestnikami, w tym stronę internetową projektu, biuletyny i posty w mediach społecznościowych. W ramach projektu badacze przyjrzeli się również, w jaki sposób ubóstwo energetyczne wpływa w większym stopniu na kobiety. Jak wyjaśnia Dunphy: „Niższe dochody kobiet są istotnym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu zjawiska ubóstwa energetycznego. Co więcej, większe obciążenie pracą opiekuńczą w domach ponoszone przez kobiety oznacza, że doświadczają one skutków tego zjawiska bardziej niż mężczyźni”. Dwa z krajów zaangażowanych w projekt (Macedonia Północna i Zjednoczone Królestwo) położyły szczególny nacisk na dotarcie do gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety, a partnerzy we wszystkich krajach stosują zarówno opisy, jak i obrazy uwzględniające płeć w działaniach informacyjnych i komunikacyjnych.

Instytucjonalny wpływ pracy z mieszkańcami

Dane zebrane przez zespół EnergyMeasures pomogły uzyskać jaśniejszy obraz ubóstwa energetycznego w wybranych społecznościach. Umożliwia to gminom, przedsiębiorstwom energetycznym i organizacjom konsumenckim lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W ramach projektu badacze podjęli także działania mające na celu udostępnienie wyników interesariuszom poprzez publikacje i sprawozdania. Co więcej, warsztaty szkoleniowe, które przygotowały pracowników do wsparcia mieszkańców, zwiększyły poczucie sprawczości wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Przyczyny ubóstwa energetycznego są złożone i wymagają wielu zróżnicowanych rozwiązań. Ważna jest polityka realizowana na szczeblu krajowym, ale także działania wpływające na zachowania konsumentów oraz tworzenie odpowiedniej infrastruktury. Zapewniając indywidualne porady mieszkańcom, zespół projektu EnergyMeasures pomógł Europie stawić czoła coraz poważniejszemu problemowi, z którym borykają się gospodarstwa domowe w UE. Rezultaty projektu EnergyMeasures można znaleźć na jego stronie internetowej.

Słowa kluczowe

EnergyMeasures, ubóstwo energetyczne, gospodarstwa domowe doświadczające ubóstwa energetycznego, plany działań energetycznych, zachowania związane z efektywnością energetyczną, nierówność płci

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania