Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Personalized commercial practices and digital market manipulation: enhancing fairness in consumer protection

Opis projektu

Jak strategie personalizowania reklam internetowych wpływają na nasze zakupy

Marki mają dostęp do ogromnych ilości informacji na temat klientów, dzięki czemu mogą w czasie rzeczywistym personalizować swoje reklamy i warunki zakupu. Jest to ogromna szansa dla współczesnych specjalistów ds. marketingu, którzy wiedzą, że personalizacja doświadczenia związanego z zakupami internetowymi może zwiększyć sprzedaż. Jednocześnie budzi ona poważne obawy dotyczące ochrony konsumentów. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu FairPersonalization postarają się wyjaśnić, jak spersonalizowane i dopasowane do potrzeb oferty internetowe zachęcają do dokonania zakupu. Zdefiniują oni również na nowo normatywne kryteria i warunki, które pomogą ocenić, czy dane praktyki handlowe mogą zostać w świetle unijnego prawa uznane za nieuczciwe lub mające charakter manipulacyjny. Stworzy to podstawy dla opracowania rozporządzenia dotyczącego praktyk handlowych związanych z personalizacją. Zespół projektu chce ponownie przeanalizować powiązania między organami regulacyjnymi, przedsiębiorstwami i konsumentami w celu zwiększenia ochrony konsumentów w przestrzeni cyfrowej.

Cel

Online commerce experienced a technological revolution, shifting towards automated, data-driven technologies for the allocation and display of offers and advertisings. Tailored and targeted commercial techniques constitute a heterogeneous phenomenon, incorporating ex multis semantics and data mining stemming from artificial intelligence, auction, social network, and neuroscience analyses, to reach different degrees of personalization. These innovations provide companies with new modes to gain market advantage and to offer their products: they have the possibility to study consumers and to personalize every aspect of their consumption experience. Consumers exposed to such potential situations could end up not being able to recognize the artificial reduction of their set of choices and, eventually, to oppose to it, being unaware of the way through which such messages utilize their habits, mental models and biases to influence their behaviours. The result of these and related trends is that firms can not only take advantage of a general understanding of cognitive limitations but also can uncover, and even trigger, consumer frailty at an individual level. I will a) investigate - by conducting online and laboratory experiments - how the use of online personalized and tailored offers affects the individual propensity to consume; b) redefine the normative thresholds and conditions under which tailored commercial practices should be qualified as unfair or manipulative under EU consumer law c) assess if, given the emergence of structural changes in consumption in the information society, it is still possible to hold up the idea that consumer protection can rely on its traditional theoretical notions and appraisal dynamics or if, on the contrary, these elements call for a substantial rethinking of the interplay between regulators, enterprises, and consumers.

Koordynator

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Wkład UE netto
€ 131 679,36
Adres
SPUI 21
1012WX Amsterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 131 679,36