Skip to main content
European Commission logo print header

Beam-forming OLED with nanostructured fluorescence layer

Opis projektu

Czujniki oparte na innowacyjnych diodach OLED z technologią kształtowania wiązki

Organiczne diody elektroluminescencyjne (ang. organic light-emitting diodes, OLED), które są powszechnie używane w wyświetlaczach smartfonów i telewizorów, mogą okazać się niezwykle skutecznym źródłem światła dla zintegrowanych czujników przyszłości. Celem finansowanego przez UE projektu BEAMOLED jest opracowanie diod OLED wykorzystujących emisję kierunkową (kształtowanie wiązki), które posłużą do skonstruowania czujników o wysokiej sprawności. Projekt będzie kontynuował prace zrealizowane we wcześniejszym przedsięwzięciu finansowanym przez UE, podczas którego udało się opracować źródło światła OLED w układzie scalonym do przełączania powierzchni inteligentnych. W celu uzyskania pożądanych właściwości wiązki powstanie urządzenie OLED oparte na fluorescencyjnej warstwie światłowodowej o nanostrukturze i warstwie dystansowej. Diody OLED z kształtowaniem wiązki będą mogły znaleźć wiele różnych zastosowań w detekcji przemysłowej i doraźnej.

Cel

The emergence of the Internet of Things (IoT), Industry 4.0 as well as the drive for point-of-care biomedical diagnostics is accompanied by a strong need for measuring physical, chemical and biomedical status data in real time with cost-efficient and low-maintenance sensors. With optical measurement techniques being widely employed, miniaturized optical sensor devices are highly promising. Light emitting diodes based on organic semiconductor materials (OLEDs) are experiencing a rapid market growth – in particular in the area of displays. Organic emitter materials may be tailored to any emission wavelength in the visible wavelength range. In addition, cost-efficient fabrication techniques are being developed, for example, based on roll-to-roll fabrication. These properties make OLEDs also very promising for sensor applications. As part of the ERC Starting Grant PhotoSmart (N°307800) we developed an OLED matrix as on-chip light source for switching light-sensitive “smart” surfaces for biosensor applications. OLED matrix devices for sensors require OLEDs with directional emission. We propose to fabricate OLED devices on top of a nanostructured fluorescence waveguide layer and a spacer layer. Wide-angle OLED light emitted is absorbed in the fluorescence layer. By appropriate choice of the fluorescence layer regarding absorption spectrum and emission profile of the photoluminescent emitters, efficient conversion of excitation light to emission into the waveguide is achieved. The design of the nanostructure allows the tailoring of the narrow-angle emitted beam characteristics. Within this project, we seek funds to support validation of our approach for the sensor application, to carry out evaluation of market needs, and to review IP with the goal to start a spin-off company.

Koordynator

CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITAET ZU KIEL
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
Olshausenstrasse 40
24118 Kiel
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein Kiel, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Beneficjenci (1)