European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Challenging Problems in Infinite-State Systems

Opis projektu

Szybkie algorytmy i mniej więzów w układach stanów nieskończonych

Finansowany przez UE projekt INFSYS ma na celu znalezienie rozwiązań problematycznych kwestii związanych z modelami obliczeniowymi zwanymi systemami stanów nieskończonych. Cele projektu koncentrują się na trzech głównych kwestiach. Pierwszą z nich jest osiągalność w sieciach Petriego i układach dodawania wektorów. Badanie może doprowadzić do zaprojektowania szybszych algorytmów, które zdefiniują sytuację wyjściową i zestaw dostępnych ruchów dla danego układu i pozwolą udzielić odpowiedzi na pytanie o możliwość przejścia do określonej sytuacji końcowej. Pozostałe dwa problemy rozważane w ramach projektu INFSYS to separacja w teorii automatyki i jednoznaczność w prostych modelach.

Cel

Investigation of infinite state systems is an active field since the early days of computer science.
Despite of decades of research the most fundamental questions are not understood well
even for basic models using only counters or a stack.
The aim of the project is to provide solutions of the most challenging problems in the area.

The goals of the project are grouped in three tasks:
- The first goal in concerned with the reachability problem in Petri nets or Vector Addition Systems (VASes),
a classical problem of fundamental importance. Recently, in a breakthrough paper (awarded the Best Paper
Award at STOC 2019) with co-authors we have improved the lower bound for this problem from \expspace to \tower-hardness.
The main goal of this task is to establish exact complexity of the reachability problem.
- The second task focuses on separability problems, which ask about existence of simple classifiers.
The first main goal in this task is to prove decidability of an important problem of regular separability for languages of VASes, i.e.
the question whether for two given VAS languages there is a regular language including one of them and disjoint
from the other one.
Second main goal is to solve the word separating problem, namely to decide whether for each two words of length $n$
there exists a DFA with logarithmic number of states recognizing exactly one of them.
- Without doubt the role of nondeterminism is a key question in theoretical computer science.
The goal of this task is to study the related notion of unambiguity, which has very interesting properties, but
is much less understood. My plan is to study unambiguity in simple models.
The main goal here is to understand the complexity of the universality problem
of unambiguous variants of finite automata and their extensions.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Wkład UE netto
€ 1 340 406,00
Adres
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28
00-927 WARSZAWA
Polska

Zobacz na mapie

Region
Makroregion województwo mazowieckie Warszawski stołeczny Miasto Warszawa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 340 406,00

Beneficjenci (1)