Skip to main content

Community Energy for the uptake of RES in the electricity sector. Connecting long-term visions with short-term actions

Opis projektu

Kompleksowa analiza wspólnot działających w zakresie energii odnawialnej w dziewięciu państwach UE

W dyrektywie UE w sprawie odnawialnych źródeł energii określono charakter i rolę wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej. Celem finansowanego przez UE projektu COME RES jest upowszechnienie odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym i rozwój społeczności działających w ich zakresie w dziewięciu państwach UE. Uczestnicy projektu zajmą się różnymi systemami społeczno-technologicznymi, takimi jak wspólnotowe instalacje fotowoltaiczne, lądowe farmy wiatrowe, magazyny energii i zintegrowane rozwiązania. Kraje objęte projektem mają różny poziom doświadczenia w energetyce obywatelskiej, w niektórych z nich można znaleźć już modelowe przykłady wdrożenia tej strategii, inne dopiero zaczynają ją realizować. W ramach projektu przeanalizowane zostaną aspekty prawne, społeczno-ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Zadaniem uczestników jest też ustalenie powodów powolnego rozwoju energetyki obywatelskiej w niektórych krajach, nawiązanie dialogu z interesariuszami, a także opracowanie regionalnych planów działania i zalecanych modeli biznesowych. Ponadto zespół przyjrzy się także dobrym i najlepszym praktykom oraz przygotuje platformę dla zainteresowanych tematem społeczności.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA

Koordynator

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Wkład UE netto
€ 588 375,00
Adres
Kaiserswerther Strasse 16-18
14195 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00

Uczestnicy (15)

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V.
Belgia
Wkład UE netto
€ 195 690,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
BECKER BUTTNER HELD PARTNERSCHAFT
Niemcy
Wkład UE netto
€ 184 593,75
Adres
Pfeuferstrasse 7
81373 Muenchen

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
RESCOOP EU ASBL
Belgia
Wkład UE netto
€ 99 562,50
Adres
Avenue Milcamps 105
1030 Bruxelles

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Other
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Włochy
Wkład UE netto
€ 134 875,00
Adres
Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon Di Revel 76
00196 Roma

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ECOAZIONI SNC ARCHITETTI BASTIANI M. E VENERUCCI V.
Włochy
Wkład UE netto
€ 176 250,00
Adres
Via Beniamino Ubaldi Centro Direzionale Prato Int 39
06024 Gubbio

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Umbria Perugia
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
FIZIKALAS ENERGETIKAS INSTITUTS
Łotwa
Wkład UE netto
€ 80 306,25
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
VIDES INVESTICIJU FONDS SIA
Łotwa
Wkład UE netto
€ 94 475,00
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Niderlandy
Wkład UE netto
€ 209 901,25
Adres
Groene Loper 3
5612 AE Eindhoven

Zobacz na mapie

Region
Noord-Brabant Zuidoost-Noord-Brabant
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING
Norwegia
Wkład UE netto
€ 332 825,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT
Norwegia
Wkład UE netto
€ 14 375,00
Adres
Middelthunsgate Gate 29
0368 Oslo

Zobacz na mapie

Region
Norge Oslo og Viken Oslo
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA
Polska
Wkład UE netto
€ 150 256,25
Adres
Al. Jerozolimskie 65/79
00 697 Warszawa

Zobacz na mapie

Region
Makroregion województwo mazowieckie Warszawski stołeczny Miasto Warszawa
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
INEGI - INSTITUTO DE CIENCIA E INOVACAO EM ENGENHARIA MECANICA E ENGENHARIA INDUSTRIAL
Portugalia
Wkład UE netto
€ 164 875,00
Adres
Rua Dr Roberto Frias 400
4200-465 Porto

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Continente Norte Área Metropolitana do Porto
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ECORYS ESPANA SL
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 250 300,00
Adres
Paseo De La Castellana 140, Planta 13
28046 Madrid

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ASOCIACION CANARIA DE ENERGIAS RENOVABLES, ACER
Hiszpania
Wkład UE netto
€ 59 375,00
Adres
Rambla De Santa Cruz 37
38006 Santa Cruz De Tenerife

Zobacz na mapie

Region
Canarias Canarias Tenerife
Rodzaj działalności
Other
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH)
Niemcy
Wkład UE netto
€ 262 812,50
Adres
Leopoldring 3
79098 Freiburg Im Breisgau

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Baden-Württemberg Freiburg Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Rodzaj działalności
Other
Finansowanie spoza UE
€ 0,00