Skip to main content
European Commission logo print header

Community Energy for the uptake of RES in the electricity sector. Connecting long-term visions with short-term actions

Opis projektu

Kompleksowa analiza wspólnot działających w zakresie energii odnawialnej w dziewięciu państwach UE

W dyrektywie UE w sprawie odnawialnych źródeł energii określono charakter i rolę wspólnot energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej. Celem finansowanego przez UE projektu COME RES jest upowszechnienie odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym i rozwój społeczności działających w ich zakresie w dziewięciu państwach UE. Uczestnicy projektu zajmą się różnymi systemami społeczno-technologicznymi, takimi jak wspólnotowe instalacje fotowoltaiczne, lądowe farmy wiatrowe, magazyny energii i zintegrowane rozwiązania. Kraje objęte projektem mają różny poziom doświadczenia w energetyce obywatelskiej, w niektórych z nich można znaleźć już modelowe przykłady wdrożenia tej strategii, inne dopiero zaczynają ją realizować. W ramach projektu przeanalizowane zostaną aspekty prawne, społeczno-ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Zadaniem uczestników jest też ustalenie powodów powolnego rozwoju energetyki obywatelskiej w niektórych krajach, nawiązanie dialogu z interesariuszami, a także opracowanie regionalnych planów działania i zalecanych modeli biznesowych. Ponadto zespół przyjrzy się także dobrym i najlepszym praktykom oraz przygotuje platformę dla zainteresowanych tematem społeczności.

Cel

COME RES aims to facilitate the market uptake of RES in the electricity sector by supporting, with a set of specific activities, the implementation of the provisions for renewable energy communities (RECs) as defined in the new Renewable Energy Directive to be transposed in 2021. Taking a multi- and transdisciplinary approach, COME RES aids the development of RECs in nine European countries (BE, DE, IT, LV, NL, NO, PL, PT, SP). It covers different socio-technological systems including community PV, wind (onshore), storage and integrated solutions.
The countries selected range from pioneers that have gained broad experience of community energy (CE) to countries that are just beginning to look at CE. COME RES analyses legal, socioeconomic, spatial and environmental characteristics, and the reasons for the slow deployment of RECs in selected target regions. Stakeholder desks consisting of the project partners and committed community, market and policy actors in each country take on the operational tasks.
Both overall and specific objectives will be reached by i) analysing the potentials, barriers and drivers for RECs in the target regions, ii) carrying out stakeholder dialogues, iii) developing regional action plans and business-model proposals for target regions, iv) examining good/best practice cases that are transferable to specific local, regional and national contexts, v) initiating transfers of best practice solutions via policy labs supported by capacity development and training and vi) developing a renewable energy community platform.
The consortium synchronises project activities with the transposition/implementation of the Clean Energy Package and its provisions for RECs in policy labs. Policy lessons with validity across Europe will be drawn and recommendations proposed. Over 85 stakeholders and market actors have provided letters of support expressing their commitment to support the project and implement its results.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-SC3-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA

Koordynator

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Wkład UE netto
€ 588 375,00
Adres
KAISERSWERTHER STRASSE 16-18
14195 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 588 375,00

Uczestnicy (15)