European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Soft and Tangible Organic Responsive Materials progressing roBOTic functionS

Opis projektu

Szkolenia dla młodych naukowców w zakresie najnowszych osiągnięć w miękkiej robotyce

Robotyka rozwija się w olbrzymim tempie i znajduje zastosowania w różnych dziedzinach. Oznacza to także wzrost zapotrzebowania na miękkie materiały responsywne oraz nowe procesy produkcyjne, które umożliwią produkcję robotów lepiej reagujących na otoczenie, cechujących się większą autonomią i zdolnych wykonywać złożone zadania w różnych rozwijających się obecnie dziedzinach. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zastosowanie elastomerów ciekłokrystalicznych, które w odpowiedzi na różne bodźce mogą ulegać zaprogramowanym mechanicznym deformacjom. Finansowany ze środków UE projekt STORM-BOTS będzie poświęcony temu obszarowi robotyki. W jego ramach przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie, w którym udział weźmie 13 młodych naukowców. Szkolenia prowadzone na poziomie lokalnym, jak i całej sieci zapewnią studentom sposobność do zaangażowania w pionierskie badania i zyskania umiejętności, które okażą się im przydane w przyszłej karierze zawodowej na tym polu.

Cel

Soft responsive materials and new fabrication schemes are key ingredients to develop new disruptive technologies for robotic elements and devices. Such devices are anticipated to revolutionize the fields of minimally invasive surgery, targeted drug delivery, material sampling and manipulation, responsive functional surfaces and human-machine interfaces. The use of soft responsive, instead of hard inert, matter in these areas provides unique features such as the material being able to sense the environment and autonomously perform complex tasks – “the material is the machine”. In this scenario, liquid crystal elastomers are receiving an increasing deal of attention as they exhibit large, programmable mechanical deformations in response to different stimuli. Europe has played a leading role in liquid crystal science since its birth. To be at the forefront also tomorrow, we aim at harnessing the full potential of liquid-crystal-based responsive surfaces, soft actuators and smart machines. Encompassing aspects from chemistry, physics, materials science, advanced manufacturing and robotics, we will train 13 science-educated and engineering-minded young pioneers to advance the state of the art of this exciting research field. STORM-BOTS will count on academic and non-academic leaders from top research institutions and with unique scientific and technical expertise, in order to provide the next generation of scientists and engineers the best possible research environment for developing new materials and manufacturing tools to enable advanced robotic functions. Based on innovative individual research projects, STORM-BOTS will provide the students with a transnational, comprehensive, highly integrated, multidisciplinary and multi-sectoral training programme. Through local and network-wide training activities, the students will learn the many faces of this cutting-edge research area, as well as a variety of relevant transferable skills needed for their future careers.

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 501 809,76
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 501 809,76

Uczestnicy (8)