Skip to main content
European Commission logo print header

FABRICATION OF SENSOR PACKAGES ENABLED BY ADDITIVE MANUFACTURING

Opis projektu

Wydajne pod względem kosztów i zużycia zasobów opakowanie czujników dla samochodów autonomicznych i samosterujących

Żaden pojazd autonomiczny i samosterujący nie obędzie się bez elementów mikroelektroniki i czujników (takich jak RADAR i LiDAR). Wraz z rozwojem tego rynku konieczna jest dalsza miniaturyzacja i zwiększanie bezpieczeństwa opakowań czujników. Ponadto waga i zużycie energii przez takie instrumenty przyczyniają się do zwiększenia zapotrzebowania na wysokowydajne systemy RADAR i LiDAR o doskonałej jakości wykorzystywane na potrzeby zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) i samochodów robotycznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu TINKER powstanie nowa przystępna cenowo i wydajna pod względem zużycia zasobów metoda produkcji opakowań czujników RADAR i LiDAR przeznaczona dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i mikroelektronicznego. Metoda ta opiera się na obróbce przyrostowej i mechanizmach kontroli sprzężenia zwrotnego w linii, która zapewnia wysoką przepustowość, elastyczność, lepszą automatyzację, dokładność i niezawodność, jak również znaczne zmniejszenie liczby odrzutów.

Cel

The vision of TINKER is to provide a new cost- and resource efficient pathway for RADAR and LIDAR sensor package fabrication with high throughput up to 250units/min, improved automation by 20%, improved accuracy by 50% and reliability by a factor of 100 to the European automotive and microelectronic industry via additive manufacturing and inline feedback control mechanisms.
Autonomous driving and self-driving cars represent one prominent example for the use of microelectronics and sensor, most importantly RADAR and LIDAR sensors. Their respective markets have a big potential, e.g. it is estimated that the market size of LIDAR in automotive will double itself in the next two years (within 2020 to 2022). The public awareness and the industrial need for further miniaturization of such sensor packages is the main driver of ongoing efforts in the automotive sector to be able to integrate such devices into the car body like in the bumps and head lamps instead of attaching them (e.g. on top of the car in case of LIDAR device). Safety (for the driver and others) is the most important key aspect of the automotive sector. Therefore highly-value and high performance RADAR and LIDAR systems are required for advanced driver-assistance systems (ADAS) as well as robotic cars. Current bottlenecks are relevantly large size of such sensor devices, their weight and power consumption. Since these factors are highly limited within cars, further miniaturization and improving functionality and efficient use of resources is highly demanded.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage

Koordynator

PROFACTOR GMBH
Wkład UE netto
€ 1 181 275,00
Adres
Im stadtgut d1
4407 Steyr gleink
Austria

Zobacz na mapie

Region
Westösterreich Oberösterreich Steyr-Kirchdorf
Rodzaj działalności
Other
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)