European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe

Opis projektu

Wspieranie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia

Badania i innowacje odgrywają kluczową rolę w rozwiązywaniu wyzwań społecznych w Europie, a także zapewnianiu zdrowia i dobrobytu jej mieszkańców. Pomimo znaczących inwestycji, poszczególne kraje nadal charakteryzują się jednak różnicami na polu badań i innowacji. W niektórych sektorach, takich jak ochrona zdrowia, różnice te mogą przekładać się na jakość zdrowia i życia Europejczyków i Europejek. Opierając się na sukcesach projektu Alliance4Life, zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu A4L-ACTIONS zamierza rozwiązać problem luki związanej z badaniami i innowacjami poprzez rozwój kultury, zarządzania, wyróżnianie oraz wspieranie potencjału innowacyjnego instytucji prowadzących badania naukowe w dziedzinie ochrony zdrowia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które osiągają gorsze wyniki na tym polu. Takie działania pozwolą na zwiększenie ich atrakcyjności i utorują drogę do współpracy z bardziej zaawansowanymi krajami europejskimi.

Cel

The gap in Research and Innovation (R&I) performance, which persists despite considerable investments from the European Structural and Investment Funds (ESIF) in the lower-performing regions of the EU, is an issue with major socio-economic and political consequences. In Health R&I the gap has a profound impact on distribution of funding from the EU Framework Programmes as well as on hindering the EU-wide impact of R&I on health and quality of life.

With A4L_ACTIONS, we aim to address roots of this situation in the lower-performing Central and Eastern Europe (CEE) by improving culture, governance, recognition and innovation potential of the health research-performing institutions. Our goal is to increase their attractiveness for collaborations with advanced Europe and create spill-over effects in the whole region. As the Alliance4Life, we are an established network of progressive health research institutions in CEE and a source of successfully piloted good practice. By building upon our results and impact achieved so far, we will convert our recommendations and strategies into actions as follows:

- Culture fostering excellence: piloting peer-evaluation and assessment of institutional practice as a strategic management tool, professionalizing research administration;

- Recognition and trust towards CEE: attracting advanced partners to identified pockets of excellence, supporting scientific ideas originating in CEE, initiating new international projects and collaborations with industry;

- Career policy nurturing talent: training and networking next generation of leaders, upgrading institutional career systems;

- Impact on innovation: raising the competences of Technology Transfer specialists, creating industry relations platform linking academia and industry;

- Spill-over effects: sharing, inspiring, communicating with stakeholders and policy makers; using the established networks to gain advice, new collaborations and EU-wide impact.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD

Koordynator

Masarykova univerzita
Wkład UE netto
€ 561 476,25
Adres
Zerotinovo namesti 9
601 77 Brno
Czechy

Zobacz na mapie

Region
Česko Jihovýchod Jihomoravský kraj
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 561 476,25

Uczestnicy (11)