European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A New Zn-Air Battery Prototype to Overcome Cathode Degradation Through Catalyst Confinement

Opis projektu

Innowacyjny, trwały akumulator cynkowo-powietrzny

Akumulatory cynkowo-powietrzne cechuje wysoka gęstość energii, wykorzystanie powszechnych materiałów o niewielkiej szkodliwości dla środowiska oraz bezpieczeństwo pracy. W związku z tym uważa się je za użyteczne rozwiązanie alternatywne umożliwiające zrównoważone magazynowanie energii. Jednak niektóre ograniczenia techniczne, takie jak degradacja katody i korozja anody, wpływają negatywnie na odwracalność i żywotność akumulatorów. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ZABCAT proponuje metodę, która pozwala chronić centra reakcji (elektro)katalitycznych, zapobiegając degradacji katody i korozji anody, zwiększając ich żywotność, poprawiając ich działanie w warunkach rzeczywistych oraz rozwiązując bieżące problemy związane z elektrodami. W oparciu o tę technologię powstaną nowe elektrody, które zostaną następnie poddane testom w prototypie przedprodukcyjnym.

Cel

Zinc-air rechargeable batteries are a promising alternative for sustainable energy storage, thanks to their high energy density and the use of abundant materials with low environmental impact, as well as their safe operation. However, they still have some technological limitations that prevent their current capacity from being completely satisfactory, especially because of the degradation that occurs at the cathode and corrosion of the anode, which ultimately limit both the reversibility and a long battery life. The proposed methodology allows to protect the (electro)catalytic centers. In this way, it is intended to extend its useful life, improving both its behavior in real conditions, and solving the existing problems in the electrodes. Thus, based on this technology, new electrodes will be manufactured that will later be tested in pre-industrial battery prototypes

Instytucja przyjmująca

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Wkład UE netto
€ 85 500,00
Adres
COLEXIO DE SAN XEROME PRAZA DO OBRADOIRO S/N
15782 Santiago De Compostela
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia A Coruña
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (2)