Skip to main content

Possible Stimulation by Mycophagous Collimonas Bacteria of Arbuscular Mycorrhizal Functioning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pożyteczne mikroorganizmy glebowe

Naukowcy po raz pierwszy wykazali, jak określone grzyby i bakterie żyjące wokół korzeni roślin mogą współdziałać dla ich dobra.

Zmiana klimatu i środowisko

Arbuskularne grzyby mikoryzowe (AM) to ważna grupa grzybów, rosnących w symbiozie z korzeniami roślin i pomagających im w pozyskiwaniu substancji odżywczych. Ostatnio naukowcy znaleźli grupę bakterii noszących nazwę Collimonas, które współdziałają z grzybami AM, jednak funkcja tej zależności nie jest dokładnie znana. Finansowany ze środków UE projekt "Possible stimulation by mycophagous Collimonas bacteria of arbuscular mycorrhizal functioning" (COLLIAM) miał na celu określenie, w jaki sposób grzyby AM i bakterie Collimonas współdziałają ze sobą. Uczeni postanowili wykorzystać te mikroorganizmy do oczyszczania gleby w zrównoważonym rolnictwie. W ramach projektu COLLIAM przeprowadzono doświadczenia fizjologiczne, aby lepiej poznać zależności między grzybami AM, bakteriami Collimonas oraz składnikami odżywczymi znajdującymi się w glebie. Wstępne badania potwierdziły, że bakterie Collimonas żywią się częściowo grzybami AM oraz potrafią przyswajać fosfor z gleby. Badacze wykazali także, że bakterie Collimonas rosną nawet 10 razy szybciej w obecności grzybów AM i że mogą powodować tak samo szybszy wzrost grzybów AM. Uczestnicy projektu COLLIAM doszli do wniosku, że mutualistyczna zależność między grzybami AM i bakteriami Collimonas przynosi korzyści roślinom dzięki zwiększonej dostępności składników odżywczych i silnemu wzrostowi grzybów AM. Uczeni dowiedli, że te mutualistyczne mikroorganizmy mogą przydać się w oczyszczaniu gleby w zrównoważonym rolnictwie.

Słowa kluczowe

Mikroorganizmy glebowe, korzenie roślin, arbuskularne grzyby mikoryzowe, gatunki grzybów, bakterie, Collimonas, mykofag, oczyszczanie gleby, zrównoważone rolnictwo, składniki pokarmowe w glebie, fosfor, mutualistyczne, wzrost grzybów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania