CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Revealing the response of the coral and its endosymbiotic algae to climate changes by molecular techniques

Polski PL

Blaknięcie koralowców w ekosystemach tropikalnych raf koralowych

Ekosystemy raf koralowych znajdują się pod naporem ze strony rosnącej populacji ludzkiej i jej działalności, a także zmiany klimatu i związanym z nią podnoszenie się poziomem mórz. W ramach europejskiego badania przyjrzano się mechanizmom ekologicznym, które wspomagają ekosystemy rafy koralowej, w celu rozwikłania problemu blaknięcia koralowców.

ŚRODOWISKO

© Thinkstock
Tropikalne rafy koralowe to systemy oparte na wzajemnie korzystnych stosunkach między polipem koralowym a mikroorganizmami z gatunku Symbiodinium, jakie w nim żyją. Jedną z konsekwencji zmiany klimatu jest blaknięcie rafy koralowej, które stało się poważnym zagrożeniem dla koralowców. Rosnące temperatury zakłócają fotosyntezę alg symbiotycznych, powodując produkcję toksycznych wolnych rodników tlenowych, które z kolei odpowiadają za zanikanie alg. Poddane stresowi koralowce, po utracie głównego źródła energii, giną w wyniku niedożywienia. Choć niektóre koralowce odzyskują dostęp do alg i powracają do zdrowia, inne umierają w rezultacie podwyższonej podatności na choroby. W finansowanym przez UE projekcie CORALCLIMRESPONS zbadano molekularne i fizjologiczne reakcje koralowca na różne stresy środowiskowe. Naukowcy wykorzystali różne techniki, takie jak metabolomikę, transkryptomikę i cytologię, aby scharakteryzować populację Symbiodinium i jej wpływ na stres koralowców. Po zabarwieniu organelli polipa koralowego i gatunku Symbiodinium badacze przyjrzeli się tym organizmom, wykorzystując metodę mikroskopii immunofluorescencyjnej. Badanie to przeprowadzono najpierw w normalnych warunkach, a następnie w warunkach stresu termicznego. Zbadano także ekspresję genów kodujących białka zaangażowane w produkcję i rozkład toksycznych wolnych rodników tlenowych w wyniku stresu termicznego. Celem było odkrycie wśród genów potencjalnych kandydatów, które mogłyby być zaangażowane w ten proces. Dodatkowo, w odpowiedzi na ten sam stres, zidentyfikowano produkcję metabolitów wtórnych przez żywiciela i jego symbionty. Wyniki projektu CORALCLIMRESPONS oferują lepsze zrozumienie mechanizmów stojących za blaknięciem rafy koralowej i związanych z tym zjawiskiem społeczności mikrobiologicznych. Pomoże to odkryć główne geny, które posłużą za biomarkery stresu środowiskowego. Sukces projektu pomoże także utrzymać doskonałość Europy w dziedzinie badań nad koralowcami.

Słowa kluczowe

Blaknięcie koralowców, rafa koralowa, zmiana klimatu, algi symbiotyczne, stres środowiskowy

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 273967

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Października 2011

 • Data zakończenia

  30 Września 2013

Finansowanie w ramach:

FP7-PEOPLE

 • Całkowity budżet:

  € 225 006,40

 • Wkład UE

  € 225 006,40

Koordynowany przez:

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS