Skip to main content

Software for the Use of Multi-Modality images in External Radiotherapy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oprogramowanie i umiejętności w walce z nowotworem

Dlaczego pomimo stosowania tej samej terapii jeden pacjent przezwycięża nowotwór, a drugi nie? Prace prowadzone w ramach finansowanego z budżetu UE projektu zmierzają do opracowania odpowiedniego oprogramowania oraz szkolenia dla przyszłych naukowców, aby pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Zdrowie

Najważniejszym celem radioterapii jest osiągnięcie jak najwyższego prawdopodobieństwa wyleczenia nowotworu z jednoczesnym minimalizowaniem występowania efektów ubocznych i zgonów. Niestety, pomimo istnienia zaawansowanych technologii obrazowania, nadal borykamy się z problemami ukierunkowania terapii na nowotwór i ograniczanie jego wzrostu. Celem finansowanego przez UE projektu "Software for the use of multi-modality images in external radiotherapy" (SUMMER) jest opracowanie oprogramowania umożliwiającego specjalistom analizę i porównanie skanów. W ten sposób onkolodzy specjalizujący się w radioterapii, inni lekarze, fizycy i radiologowie będą mogli współpracować na rzecz poprawy diagnozowania pacjentów i ich leczenia. Grupa badawcza projektu skonsultowała się ze specjalistami klinicznymi i zanalizowała oprogramowanie do radioterapii, aby określić funkcjonalne wymagania prototypu SUMMER. Na potrzeby przeprowadzenia testu poprawności koncepcji prototypu wybrano nowotwory płuc i mózgu. Innym celem projektu jest prowadzenie szkoleń dla młodych badaczy w zakresie diagnostyki onkologicznej, leczenia i oprzyrządowania na potrzeby badań. Kilka wstępnych kursów i letnich szkół zostało już przeprowadzonych, a skupiały się one zasadniczo na interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, praktykami klinicznymi i przemysłem. Po zakończeniu projektu SUMMER, przyniesie on technologie i wiedzę fachową umożliwiające udoskonalenie strategii terapeutycznych. Dzięki temu być może pewnego dnia nowotwory będą postrzegane jako choroba uleczalna, a nie śmiertelna.

Słowa kluczowe

Nowotwór, radioterapia, technologie obrazowania, obrazy multimodalne, radioterapia zewnętrzna, oprogramowanie do radioterapii, diagnostyka onkologiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania