Skip to main content

CNIC INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS FOR YOUNG GROUP LEADERS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Istotność mobilności europejskiej dla badań sercowo-naczyniowych

Hiszpańskie Narodowe Centrum Badań Sercowo-Naczyniowych (CNIC) kładzie silny nacisk na szkolenie badaczy, co jest jednym z jego głównych obszarów działalności. Dzięki finansowaniu z UE centrum mogło zwiększyć międzynarodową mobilność badaczy w tej dziedzinie.

Zdrowie

Celem projektu CNIC IIF (CNIC International Incoming Fellowships for Young Group Leaders) było zwiększanie kompetencji poszczególnych naukowców i ich mobilności w obrębie Europy. Ważnym zadaniem była pomoc w uzyskaniu umiejętności potrzebnych do pełnienia zaawansowanych, niezależnych funkcji w badaniach biomedycznych. W zależności od doświadczenia i profilu aplikanta zaproponowano stypendia dla początkujących i zaawansowanych. Uczestnicy projektu CNIC IIF zaoferowali w sumie 24 stanowiska z możliwością prowadzenia w centrum dogłębnych badań na dowolny temat w dziedzinie sercowo-naczyniowej. Rocznie zaoferowano sześć stypendiów na oba stanowiska, a ich czas trwania określono na 3 lata. Program nakierowany był na doświadczonych naukowców z tytułem doktora, z co najmniej 3-letnim stażem po jego uzyskaniu, spełniających dane wymogi mobilności. Nie powinni oni również mieszkać i prowadzić działalności w Hiszpanii przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed złożeniem aplikacji. W ramach mobilności przyjazdowej wystosowywano jedno zaproszenie każdego roku, w ramach którego oferowano cztery stypendia dla początkujących i dwa dla zaawansowanych. Głównym celem projektu było zastosowanie tych stypendiów do szkolenia i rozwijania kariery w ramach wybranego projektu badawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. To zindywidualizowane podejście miało między innymi na celu wsparcie niezależnych badań i umiejętności potrzebnych w wiodących projektach, zarządzania i organizacji, budowania współpracy i nadzorowania studentów. Oferta na 24 stypendia była zamieszczona na stronie internetowej CNIC i ogłaszana w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz na odpowiednich portalach internetowych. Projekt prowadzono przez cztery lata do września 2015.

Słowa kluczowe

Badanie sercowo-naczyniowe, szkolenie badacza, mobilność międzynarodowa, CNIC IIF, stypendia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania