Skip to main content

MEMS gyrometer for wing behaviour measurement

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wielozadaniowy żyroskop o wysokiej wydajności

Inteligentny stałopłat (Smart Fixed Wing Aircraft — SFWA) to jeden z wielu nowych projektów, mających na celu zwiększenie w najbliższej przyszłości ekologiczności transportu lotniczego. Opatentowana technologia monitorowania pozycji skrzydła, spełniająca wymogi stawiane inteligentnemu stałopłatowi, będzie pomocna w pomyślnej realizacji projektu.

Technologie przemysłowe

Poprzez stałe śledzenie pozycji skrzydła w jednej, dwóch, lub wszystkich trzech osiach, żyroskop pełni kluczową rolę podczas monitorowania i sterowania. Choć wiele żyroskopów dostępnych na rynku ma odpowiednią specyfikację techniczną, żaden z nich nie charakteryzuje się odpowiednią ceną, rozmiarem, poborem mocy ani niezawodnością. Zespół projektu "MEMS gyrometer for wing behaviour measurement" (CS-GYRO) udoskonalił stosowany dotąd żyroskop oparty na krzemowym mikroelektromechanicznym systemie koordynatora (MEMS), by spełniał on wymogi projektowe SFWA oraz wymogi inicjatywy Clean Sky. Żyroskop STIM210-B jest już dostępny w sprzedaży. Jest to w zasadzie klaster trzech żyroskopów opartych na systemie MEMS, których można używać w dowolnych konfiguracjach osi. Każda z osi jest fabrycznie skalibrowana dla zapewnienia dużej dokładności pomiarów w określonym zakresie temperatur. Żyroskop zasilany jest przez zwykły, pojedynczy zasilacz o napięciu wyjściowym wynoszącym 5 V. Wszystkie konfigurowalne parametry mikrokontrolera mogą być ustawione podczas zamawiania lub w późniejszym czasie przez klienta. Dane pomiarowe transmitowane są w odstępach czasowych określonych przez częstotliwość próbkowania i zawierają informacje o wykrytych usterkach wskazujące wykryte błędy, co zwiększa niezawodność systemu. Żyroskop można również ustawić w taki sposób, by wysyłał polecenia i odpowiedzi w języku wysokiego poziomu, co ułatwia ich interpretację. Zespół projektu CS-GYRO wykazał zdatność opracowanego żyroskopu do stosowania w inteligentnym stałopłacie i umożliwił rozpoczęcie jego produkcji. Opatentowana technologia STIM210 MEMS różni się od innych rozwiązań, w których skoncentrowano się na zastosowaniach konsumenckich i motoryzacyjnych, ma jednak szeroki potencjalny rynek zbytu poza lotnictwem. Jej największym potencjałem komercyjnym są zastosowania w obronie naziemnej, morskiej i lotniczej. Technologia może także znaleźć zastosowanie w sprzęcie mierniczym i nawigacyjnym, urządzeniach do śledzenia ruchu stosowanych przez służby ratownicze oraz przy produkcji precyzyjnych robotów.

Słowa kluczowe

Żyroskop, inteligentny stałopłat, transport lotniczy, pozycja skrzydła, zużycie energii, żyrometr, zachowanie skrzydła, system mikroelektromechaniczny, MEMS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania