Skip to main content

African Migrant Women

Article Category

Article available in the folowing languages:

Teoria starzenia się, poligamia i migracja afrykańskich kobiet

Czynnik wieku wywołuje niezliczone zmiany w życiu, które, w zależności od osobistych poglądów i okoliczności, mogą być przyczyną rozmaitych problemów zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Dzięki europejskiej inicjatywie udało się uzyskać dodatkową wiedzę na ten temat w związku z poligamią w życiu migrujących Afrykanek żyjących w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko

Migrujące Afrykanki często muszą dźwigać na swych barkach wielki ciężar, tym większy im są starsze, a osobiste czynniki dyskryminacji wkraczają do ich codziennego życia. Znaczna liczba afrykańskich kobiet, które osiedliły się w Europie, żyje w poligamicznych związkach z mężami, którzy wprowadzają do domu nowe współmałżonki. To stawia je w bardzo trudnym położeniu i stwarza liczne napięcia. W projekcie "Migrujące Afrykanki" (Africanmigrantwomen) zbadano istotne pojęcia płci, tożsamości etnicznej, transnacjonalizacji i zmieniających się kontekstów w związku z koncepcjami estetyki i ciała. To finansowane przez UE badanie skupiło się na praktyce poligamii wśród gambijskich i senegalskich kobiet migrujących zwłaszcza do Hiszpanii i Francji. Mając na celu pozyskanie wiedzy i zrozumienie zmian zachodzących w afrykańskiej rodzinie w Europie, a także w Afryce, główny wkład konceptualny inicjatywy polegał na zbadaniu doświadczeń tych migrantów. Udało się to osiągnąć poprzez włączenie ich do debat na temat związku między płcią a migracją, teorii starzenia się oraz natury zastąpienia przez nowych współmałżonków czy też stawiania oporu temu zjawisku. Celem naukowców było zaprezentowanie analizy empirycznej popartej dowodami zgromadzonymi na podstawie lokalnych próbek w czterech społecznościach oraz przeanalizowanie nowych zachowań, przy zastosowaniu podejścia socjologicznego i psychospołecznego. Dodatkowo, zagłębiono się w zjawisko męskości mężów i skupiono się na dostarczeniu dogłębnej analizy określonych patologii, takich jak impotencja. Wyniki projektu można rozszerzyć lub powtórzyć, obejmując sieci migrujących Afrykanek, pracowników socjalnych, organizacje imigranckie oraz decydentów politycznych, a następnie zbudować podstawy dla przyszłych badań w niezbadanych obszarach zainteresowania. Działania w ramach inicjatywy, które pozwoliły lepiej zrozumieć zjawisko poligamii w Europie, mogą potencjalnie pomóc określonym grupom profesjonalistów, jak choćby pracownikom socjalnym, w zwiększeniu ich zaangażowania w społeczności imigranckie oraz udziału w sieciach społecznych. Wyniki projektu Africanmigrantwomen są równie ważne dla planowania strategii płci w kontekście rozmaitych działań w Afryce, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania