Skip to main content

Convergent and Efficient Synthesis of Novel Heteroaromatics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe metody otrzymywania ważnych związków chemicznych

Nowe badania prowadzone przez grupę badaczy z UE dostarczają nowych metod preparatywnych dla szerokiej grupy azoli — związków chemicznych ze strukturą pierścieniową, które mają ogromne znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego.

Zdrowie

Azole to ważne elementy budulcowe niezliczonej grupy złożonych związków chemicznych. Niektóre związki z tej grupy są zwyczajowo wytwarzane w chemicznej reakcji zwanej [3+2]-cykloaddycją. Jednak w przypadku większości związków azolowych nie można wykorzystać tej atrakcyjnej reakcji, gdyż jeden z wymaganych dla jej przeprowadzenia składników jest silnie reaktywny, co czyni tę reakcję nieskuteczną, a nawet wybuchową. Celem finansowanego z budżetu UE projektu SYNHET (Convergent and efficient synthesis of novel heteroaromatics) było stworzenie bardziej podstawowej strategii [3+2]-cykloaddycji, umożliwiającej otrzymanie większej ilości związków azolowych. Aby to osiągnąć, badacze bazowali na niedawnym odkryciu jednego z partnerów badawczych projektu, dzięki któremu możliwe jest zastosowanie innego, bardziej stabilnego prekursora tej reakcji. Prace projektu SYNHET skupiały się na udoskonaleniu tej nowej strategii [3+2]-cykloaddycji. Zaowocowało to powstaniem procesu, który zużywa mniejsze ilości katalizatora i materiału wyjściowego, zachowując jednocześnie swoją wydajność. Dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu zidentyfikowano wiele nowych związków chemicznych, które mogą znaleźć zastosowanie jako prekursory badanej reakcji. Naukowcy wykazali także, że z użyciem nowej metody dwa z prekursorów mogą zostać połączone w różnych orientacjach, tworząc w ten sposób wiele nowych związków azolowych. Ostatecznie w projekcie SYNHET wykorzystano tę metodologię, aby pozyskać nowe związki azolowe na skalę praktyczną i wykazać możliwości jej stosowania. Wyniki niniejszych badań mogą w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do pozyskiwania nowych, tańszych substancji farmaceutycznych i produktów chemicznych opartych na substancjach biologicznych.

Słowa kluczowe

Azole, związki chemiczne, [3+2]-cykloaddycja, reakcja, katalizator

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania