Skip to main content

Developing an evolutionary framework for understanding species co-existence: importance of intraspecific genetic variaiton for community ecology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Model tymianku do obserwacji współistnienia gatunków

Naukowcy odkryli sposób, który pozwala na stabilną koegzystencję konkurujących ze sobą gatunków roślin w obrębie niszy ekologicznej, prowadząc do bogactwa gatunków i zwiększenia bioróżnorodności.

Zmiana klimatu i środowisko

Gatunki roślin doskonale rozwijają się w ograniczonych społecznościach, w obrębie których współzawodniczą o zasoby, wspólnie adaptują się do zmian środowiska i wspólnie ewoluują. Dokładnie nie wiadomo, jak interakcje te wpływają na strukturę społeczności; np. niektóre rośliny mają korzystny albo niekorzystny wpływ na sąsiadujące z nimi gatunki. Wykorzystując tymianek jako model śródziemnomorski, zespół finansowanego przez UE projektu COMGEN odkrył, w jaki sposób geny populacji roślin wpływają na współistnienie i bioróżnorodność gatunków. Zespół COMGEN opracował także modele obliczeniowe zdolne do prognozowania warunków genetycznych i środowiskowych, w których gatunki albo stabilnie koegzystują, albo wymierają. Tymianek to gatunek przydatny w badaniach ekologii społeczności, ponieważ produkuje on związki chemiczne, które oddziałują na rośliny wokół nich. Choć rośliny produkujące związki chemiczne zwykle są szkodliwe dla pobliskich gatunków, zespół COMGEN dowiódł, że tymianek w istocie zwiększa bogactwo gatunków i różnorodność społeczności. Możliwym wyjaśnieniem jest to, że zmienna produkcja związków chemicznych przez tę roślinę sprawia, iż okoliczne rośliny przystosowują się w odpowiedzi na zmiany chemiczne zachodzące w ich otoczeniu. To z kolei zwiększa różnorodność, ponieważ współewolucja sąsiadujących roślin stłumiłaby nieprzystosowane gatunki, takie jak zwykle dominujące trawy. Badanie procesów genetycznych odpowiadających za zmienność w związkach chemicznych produkowanych przez rośliny pozwoli ustalić, w jaki sposób bogactwo gatunków i ich współistnienie są zachowywane w obrębie społeczności. Ponadto modele obliczeniowe społeczności roślin, w których występuje tymianek, zgłębią naszą wiedzę na temat interakcji między gatunkami i wynikających z nich ekologicznych i ewolucyjnych konsekwencji.

Słowa kluczowe

Tymianek, współistnienie gatunków, gatunki roślin, bogactwo gatunków, bioróżnorodność, ekologia społeczności, rośliny produkujące substancje chemiczne, współewolucja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania