Skip to main content

Enhanced chitin-based biosorbents for drinking water purification

Article Category

Article available in the folowing languages:

Martwe stworzenia morskie umożliwiają wytwarzanie doskonałych filtrów wody

Przeprowadzone niedawno w UE badanie dowiodło możliwości wykorzystania materiałów chitynowych do oczyszczania wody pitnej, a w szczególności usuwania zanieczyszczeń o niskim stężeniu, takich jak środki farmaceutyczne.

Technologie przemysłowe

Zanieczyszczenie wody to odwieczny problem, który staje się jeszcze bardziej skomplikowany za sprawą nowych substancji, takich jak leki czy hormony. Cały czas potrzeba nowych technologii uzdatniania zanieczyszczonej wody. W projekcie CHITOCLEAN (Enhanced chitin-based biosorbents for drinking water purification) wykorzystano chitynę z martwych krewetek i krabów do stworzenia filtrów wody. Ten przyjazny dla środowiska materiał słynie z doskonałych właściwości biosorpcyjnych i jest łatwo dostępnym odpadem. Partnerzy projektu opracowali udoskonalone materiały na bazie chityny (ECM) do zastosowania jako filtry wody pitnej. Celem było stworzenie prototypów do użytku domowego, jak i zastosowania w dużej skali oraz wprowadzenie ich do centralnych systemów uzdatniania wody w małych miastach. Opracowano nierozpuszczalne w wodzie materiały ECM o wysokiej stabilności mechanicznej, chemicznej i biologicznej. Ich dodatkową zaletą jest wysoka chłonność i wydajność. Badano też możliwości regeneracji zużytych ECM, aby wydłużyć ich okres eksploatacji. Konsorcjum analizowało metody recyklingu oraz utylizacji starych filtrów. Ponadto przeanalizowano wpływ uzdatniania przy pomocy ECM na zawartość minerałów w oczyszczonej wodzie. Nowe ECM zmodyfikowane przez uczestników projektu CHITOCLEAN okazały się mieć lepsze właściwości adsorpcyjne niż pierwotne materiały chitynowe, szczególnie w przypadku azotanów, fluorku i hormonów. Badacze stwierdzili także, że nowe ECM potrafią po chemicznej modyfikacji filtrować różne środki farmaceutyczne i pestycydy. Wykazano, że ważną rolę odgrywa tu budowa fizyczna tych materiałów (np. proszek, płatki lub kuleczki). Choć kuleczki uzyskiwały gorsze wyniki (prawdopodobnie ze względu na swoją małą powierzchnię), były najbardziej odpowiednie do zastosowania w adsorpcji ze złożem stałym w oczyszczaniu skażonej wody. Zmodyfikowane ECM będą stanowić przyjazną dla środowiska i zdrowia alternatywę dla tradycyjnych metod uzdatniania wody. Dzięki zastosowaniu naturalnych adsorbentów nie wywierają one żadnego negatywnego wpływu na zdrowie czy środowisko. Ich szerokie zastosowanie doprowadzi do powstania wielu szans biznesowych dla europejskiego przemysłu.

Słowa kluczowe

Filtry wody, chityna, woda pitna, zanieczyszczenia, CHITOCLEAN, biosorbenty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania