Skip to main content

Electricity Consumption Analysis to Promote Energy Efficiency Considering Demand Response and Non-technical Losses

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podnoszenie efektywności energetycznej inteligentnych sieci

Zautomatyzowane i zdalnie sterowane komputerowo systemy elektryczne przyszłości są już w zasięgu ręki. Wykorzystanie technologii inteligentnych sieci pozwoli znacznie zwiększyć efektywność energetyczną zarówno samej sieci elektrycznej, jak i instalacji w domach użytkowników.

Energia

Najnowocześniejsze i innowacyjne techniki, w tym nowe metody analizy zużycia energii elektrycznej i programy reakcji na zapotrzebowanie, zdecydowanie zwiększają odpowiedniość zasobów i wydajność energetyczną. Uczestnicy projektu ELECON (Electricity consumption analysis to promote energy efficiency considering demand response and non-technical losses) przedstawili nowatorskie spojrzenie na projektowanie i wykorzystanie programów reakcji na zapotrzebowania oraz na to, w jaki sposób przyczyniają się one do identyfikacji strat o charakterze nietechnicznym. Z jednej strony zaspokajanie zapotrzebowania może mieć istotne znaczenie dla zrównoważenia systemów energetycznych. Z drugiej strony jednak restrukturyzacja przemysłu energetycznego i gwałtowny rozwój inteligentnych sieci drastycznie zwiększają liczbę graczy zaangażowanych w transakcje na rynku energii elektrycznej. Z tego powodu rozliczanie zużycia energii elektrycznej staje się znacznie bardziej skomplikowane. W obliczu tych zmian ważna jest identyfikacja i redukcja strat nietechnicznych wynikających z kradzieży prądu lub uchylania się od opłat przez klientów. Dodatkowo do zapewnienia poprawności procesu rozliczania niezbędne są odpowiednie procedury kontrolne. Badacze rozbudowali bibliotekę cyfrową, która zawiera dane na temat rzeczywistego zużycia energii elektrycznej i profile konsumentów, o dodatkowe zbiory danych. Ponadto stworzyli zestaw sieci testowych, uwzględniający mikrosieci i standardowe sieci przesyłowe, zróżnicowaną grupę konsumentów (gospodarstwa domowe, obiekty handlowe, kampusy uniwersyteckie, budynki biurowe), różne struktury taryf oraz programy reakcji na zapotrzebowanie, jak również różne scenariusze wykorzystania systemów kogeneracji rozproszonej i pojazdów elektrycznych. Kolejnym osiągnięciem było opracowanie nowej metody wykrywania strat nietechnicznych w inteligentnych sieciach. Proponowaną metodę poddano testom z użyciem rzeczywistych danych dotyczących konsumentów nieregularnych w Brazylii. W projekcie ELECON uczestniczyły trzy instytuty badawcze z UE i cztery instytuty z Brazylii. Oczekuje się, że naukowcy wspólnie przyczynią się do skutecznego wdrożenia technologii inteligentnych sieci.

Słowa kluczowe

Efektywność energetyczna, inteligentne sieci, zużycie energii elektrycznej, reakcja na zapotrzebowanie, ELECON

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania