Skip to main content

Highlighting EU-funded Health research results via TV media and the internet

Article Category

Article available in the folowing languages:

Efektywne komunikowanie projektów w dziedzinie zdrowia

Siódmy program ramowy (7PR) wspierał prace naukowe z dziedziny zdrowia w latach 2007–2013 i wiele z nich jest wciąż prowadzonych. W ramach 7PR finansowano niezliczone przełomowe odkrycia i cenne osiągnięcia, które pozwoliły poprawić jakość życia Europejczyków. Niestety niektóre z tych istotnych inicjatyw nie trafiły do świadomości opinii publicznej.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany rzez UE projekt HIGHLIGHT (Highlighting EU-funded health research results via TV media and the Internet) miał na celu popularyzację projektów unijnych związanych z ochroną zdrowia w krajach członkowskich. Zespół projektu wybrał z programu badań 7PR nad ochroną zdrowia 21 projektów o najwartościowszych wynikach i nadających się do sfilmowania. Stworzono krótkometrażowe reportaże filmowe z każdego z nich. Te reportaże zawierały informacje o głównych odkryciach, najważniejszych innowacjach i korzyściach z tworzenia warunków sprzyjających doskonałości badawczej w europejskich uczelniach, przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Reportaże udostępniono w ponad 200 programach telewizyjnych po angielsku, francusku, niemiecku, włosku, polsku i hiszpańsku. Przekazano je również najważniejszym krajowym i lokalnym stacjom informacyjnym we wszystkich krajach członkowskich. Zredagowane wersje zamieszczono na platformie youris.com i rozpowszechniano poprzez różne media, wraz z serią artykułów i filmów z wywiadami, stanowiących uzupełnienie reportaży. Dostępna jest płyta DVD ze wszystkimi reportażami, artykułami i wywiadami. Dziesięć tysięcy kopii udostępniono podczas konferencji, warsztatów i innych wydarzeń. Inicjatywa HIGHLIGHT zwiększyła widoczność projektów, które miały pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia społeczeństw europejskich. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych strategii rozpowszechniania informacji, projekt dotarł do około 100 milionów telewidzów na całym świecie.

Słowa kluczowe

Unijne projekty w dziedzinie zdrowia, krótkie filmy wideo, media cyfrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania