Skip to main content

THE MICRO ALGAE BIOREFINERY

Article Category

Article available in the folowing languages:

Od mikroglonów do użytecznych produktów

Naukowcy z UE tworzą biorafinerie mikroglonowe, które wykorzystują nienadające się do picia solanki do produkcji żywności i farmaceutyków, jak również białek oraz surowców dla zielonej chemii.

Zdrowie

Celem projektu D-FACTORY (The micro algae biorefinery) jest stworzenie ogólnoświatowego punktu odniesienia dla zrównoważonych biorafinerii używających biomasy pozyskanej z tolerującego zasolenie mikroglonu Dunaliella salina. Hodowla Dunaliella zajmuje największe wśród mikroglonów powierzchnie, dochodzące do setek hektarów. Dunaliella jest mikroglonem, który dzięki pobieraniu dwutlenku węgla (CO2) i wykorzystywaniu energii słonecznej rośnie w nienadającej się do picia solance na całym świecie. Produkuje on również w naturalny sposób karotenoidy i inne komercyjnie wartościowe związki, takie jak bioaktywatory, emulgatory, polimery i glicerol. Biorafineria D-FACTORY ma za zadanie dostosowanie glonów do produkcji tych związków w różnych proporcjach przed ekstrakcją i przygotowaniem ich do sprostania wymogom rynkowym. Komórki Dunaliella będą hodowane w wysokim zagęszczeniu w otwartych zbiornikach typu "toru wyścigowego" i w fotobioreaktorach, a następnie ostrożnie zbierane przy pomocy płytek spiralnych oraz technologii membranowych. Przy użyciu zaawansowanych technik modelowania zostanie zintegrowany i zoptymalizowany zestaw starannie wyselekcjonowanych technologii przetwórczych. Powstałe w ten sposób materiały zostaną poddane badaniom przesiewowym i przetworzone do uzyskania licznych nowych produktów. Trwają obecnie prace nad stworzeniem prototypu biorafinerii D-FACTORY. Zostanie on użyty do wykazania użyteczności biznesowej całościowych inwestycji w zrównoważone, wielkoskalowe, glonowe biorafinerie CO2 poprzez innowacyjną platformę. Dodatkowo, tworzone są projekty, schematy blokowe i zintegrowane schematy wraz z oceną zrównoważenia jako punkt odniesienia dla licznych produktów i metod.

Słowa kluczowe

Mikroglony, biorafineria, solanki, biomasa, Dunaliella salina, fotobioreaktory

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania