Skip to main content
European Commission logo print header

Clinical evaluation of carbons of controlled porosity as a new therapeutic for the treatment of liver cirrhosis and non-alcoholic fatty liver disease.

Article Category

Article available in the following languages:

Okruchy węgla wchłaniają toksyny w organizmie

Kiedy zawodzi wątroba, cierpi na tym cały organizm, przestaje bowiem działać narząd filtrujący toksyny z naszych jelit. Okazuje się, że może temu zapobiec zażywana codziennie szczypta nanotechnologicznych granulek węgla drzewnego, ratując życia milionów ludzi cierpiących na przewlekłe schorzenia wątroby.

Zdrowie icon Zdrowie

Częstotliwość występowania przewlekłych chorób wątroby rośnie w alarmującym tempie w całej Europie z powodu coraz częściej występującej otyłości, popularyzacji spożycia alkoholu oraz starzenia się społeczeństwa. W ramach projektu CARBALIVE powstaje lek dla pacjentów cierpiących na marskość wątroby – choroby, w przypadku której śmiertelność w ciągu pięciu lat wynosi aż 50 %. Obecnie leczenie tego schorzenia jest mocno ograniczone ze względu na niewielką liczbę dostępnych terapii. Sposoby leczenia marskości wątroby obejmują między innymi długotrwałe stosowanie antybiotyków, które są słabo wchłaniane przez organizm i mogą przyczyniać się do zwiększania antybiotykooporności. W najcięższych przypadkach konieczny jest przeszczep wątroby, jednak oczekiwanie na dawcę może trwać wiele lat. Istotą problemu jest w tym wypadku zaburzenie funkcjonowania wątroby. Uszkodzenie tego narządu w wyniku urazu – nałogowego spożywania alkoholu, infekcji wirusowej bądź choroby autoimmunologicznej – powoduje spadek zdolności radzenia sobie przez wątrobę z toksynami, które trafiają do organizmu z jelit. CARBALIVE to finansowany wspólnie przez Unię Europejską i przemysł projekt, którego celem jest opracowanie bezpiecznego, tolerowanego i stosunkowo taniego leku, który będzie w stanie usuwać te toksyny z organizmu i ograniczyć powikłania związane z chorobą. „Opracowane przez nas rozwiązanie to w praktyce modyfikowany węgiel drzewny. Dzięki naszym działaniom udało się umieścić w nim otwory, które pozwalają mu wychwytywać niepożądane i szkodliwe substancje w jelitach”, twierdzi Rajiv Jalan, profesor hepatologii na University College London i koordynator projektu CARBALIVE. Lek, nazwany Yaq-001, jest dostępny w formie saszetki niewielkich czarnych granulek, które pacjent spożywa na noc, popijając je szklanką wody. Połknięte granulki wchłaniają toksyny w jelitach, zapobiegając rozwojowi chorobotwórczych bakterii, a także zmniejszając stany zapalne jelit, co uniemożliwia toksynom przedostawanie się do reszty organizmu. Zażywanie leku na noc sprawia, że granulki nie pochłaniają cennych dla organizmu cząsteczek żywności i leków. „Cząsteczki węgla drzewnego nie są pochłaniane przez organizm, lek pozostaje całkowicie obojętny dla organizmu. Pacjent najpierw go spożywa, a następnie wydala. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć zatem, że jest całkowicie bezpieczny”, twierdzi Jalan. Poza leczeniem pacjentów cierpiących na marskość wątroby lek Yaq-001 może być także podawany prewencyjnie osobom chorym na chorobę stłuszczeniową wątroby, aby zapobiec przeradzaniu się jej w marskość wątroby. Jak twierdzi Jalan, lek może trafić do pacjentów już w ciągu najbliższych 2–3 lat. „Wątroba to fascynujący narząd wewnętrzny”, mówi Jalan. „Niezbyt atrakcyjny i pozostający w ukryciu, lecz jednocześnie regulujący niemal każdą funkcję organizmu. Kiedy zawodzi wątroba, skutki tego odczuwa cały organizm". Firma Yaqrit, która pracuje nad nowym lekiem, została wydzielona z University College London w 2013 roku. W języku sanskryt słowo „yaqrit” oznacza wątrobę. Pochodzący z Indii Jalan twierdzi, że ta nazwa pozwala mu pamiętać o swoich korzeniach. Na całym świecie ponad 650 milionów osób cierpi z powodu przewlekłych chorób wątroby, ponadto każdego roku milion osób umiera z powodu marskości wątroby. Co więcej, walka z tą chorobą kosztuje nas co roku 15,8 miliarda euro. „Uzyskane wsparcie pozwoliło nam na przekonanie zakładu wytwarzającego węgiel do produkcji materiału”, dodaje Jalan. „Mam nadzieję, że firma Yaqrit będzie w stanie zgromadzić wystarczające środki, by skutecznie wprowadzić ten produkt na rynek”.

Słowa kluczowe

CARBALIVE, wątroba, marskość wątroby, węgiel, przewlekła, nano, toksyna, jelita

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania