Skip to main content

"The origins of gestural imitation: insights from evolution, development and cultural transmission"

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ludzie znacznie szybciej uczą się na podstawie gestów niż zwierzęta

Fakt, że ludzie są tak dobrzy w imitowaniu siebie nawzajem może być brakującym ogniwem, które pomoże wyjaśnić, dlaczego uczymy się dużo szybciej niż zwierzęta. Badania finansowane ze środków UE zapewniły kluczowy wgląd w procesy związane z rozprzestrzenianiem się kultury i kształtowaniem się języków.

Społeczeństwo

Od najmłodszych lat zwierzęta i ludzie uczą się poprzez imitowanie swoich rodziców i innych osobników znajdujących się w ich otoczeniu. Aby poznać mechanizmy stojące za tym zjawiskiem, utworzono projekt GESTRANSCULT (Geneza naśladownictwa gestów: Informacje uzyskane na podstawie ewolucji, rozwoju i transmisji kulturowych), którego zadaniem było zbadanie naśladownictwa gestów z punktu widzenia ewolucji, rozwoju i kultury. W przypadku pierwszego z trzech głównych celów projektu zespół badał ewolucję imitacji gestów u małp karłowatych, aby sprawdzić ich zdolność do naśladownictwa. W drodze eksperymentów naukowych przyjrzano się zdolnościom tego ogromnego gatunku małp afrykańskich do kopiowania i porównano je z umiejętnościami ludzkich dzieci. W przeciwieństwie do dzieci, szympansy karłowate nie potrafiły imitować gestów. Ta obserwacja ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, dlaczego ludzka kultura tak szybko się rozprzestrzenia i ewoluuje. Drugim celem projektu było przeanalizowanie rozwoju zdolności do imitacji gestów u małych dzieci. Eksperymenty przeprowadzone na dzieciach w wieku 4-6 lat wykazały, że dzieci chętniej imitowały czynności, które uważane są za społecznie konwencjonalne, komunikatywne lub instrumentalne. Te i inne przeprowadzone eksperymenty wykazały, że zdolności do imitacji u dzieci kształtowane są przez wiele złożonych czynników, które ulegają zmianom wraz z wiekiem. Wreszcie, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób transmisja kulturowa kształtuje strukturę gestów, zespół przeprowadził eksperyment dyfuzji łańcuchowej, aby sprawdzić, czy struktury przypominające język mają swoje źródło w systemie gestów. W toku eksperymentu z wykorzystaniem materiału wideo, który polegał na kopiowaniu pewnych gestów, zespół zaobserwował, że wzdłuż łańcucha przekazywanych jest wiele różnych zachowań. Zaobserwowano, że w przeciwieństwie do języka pisanego, język gestów nie przyjął od razu systematycznej struktury ani nie stał się łatwiejszy do nauczenia. Wyniki te sugerują, że transmisja języka gestów może wymagać dodatkowego wsparcia, na przykład interakcji społecznej, aby możliwe było rzetelne przekazywanie informacji. Pomimo że projekt GESTRANSCULT nie udowodnił, że na podstawie gestów wytworzyć się może forma przypominająca język, pomógł on zidentyfikować kluczowe czynniki, które są niezbędne, aby język mógł powstać. W wyniku projektu uzyskano nowe cenne informacje, które przyczynią się do lepszego zrozumienia języka i kultury.

Słowa kluczowe

Gesty, GESTRANSCULT, imitacja, ewolucja, transmisja kulturowa, szympans karłowaty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania