Skip to main content

Collective awareness platform for outdoor air pollution

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa platforma technologiczna wykorzystuje naukę obywatelską do monitorowania zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, obszarów zurbanizowanych, a także środowiska naturalnego. W ramach finansowanej przez Unię Europejską inicjatywy, naukowcy opracowali platformę służącą gromadzeniu informacji i zwiększaniu świadomości społecznej w celu walki z tym zagrożeniem.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko

Długoterminowe narażenie na działanie zanieczyszczeń powietrza może prowadzić do astmy i innych chorób układu oddechowego, chorób serca oraz nowotworów płuc, może także powodować udary i doprowadzić do znaczącego skrócenia długości życia. Cząstki stałe zanieczyszczające powietrze stanowią źródło poważnych problemów zdrowotnych – niemal 90 % Europejczyków zamieszkujących miasta jest narażonych na działanie zanieczyszczeń powietrza występujących w stężeniach uznanych za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Finansowany przez Unię Europejską projekt hackAIR dąży do poprawy dokładności danych dotyczących jakości powietrza przy pomocy partycypacyjnych technologii czujników oraz zwiększania zaangażowania społeczeństwa. „Celem naszej inicjatywy jest wypełnienie luk dotyczących danych na obszarach, na których oficjalne stacje pomiarowe są rozmieszczone w dużej odległości. Takie podejście pozwala mieszkańcom na uzyskiwanie dostępu do danych z różnych źródeł i dostarcza aktualnych informacji na temat jakości powietrza”, twierdzi koordynatorka projektu Panagiota Syropoulou. Zdjęcia pokazują stężenie cząstek stałych w powietrzu Partnerzy skupieni wokół projektu opracowali otwartą platformę technologiczną opartą na nauce obywatelskiej. Powstała w ramach działalności projektu platforma umożliwia mieszkańcom uzyskiwanie dostępu do informacji, a także gromadzenie oraz poprawianie dokładności danych pomiarowych dotyczących jakości powietrza w całej Europie. Przy pomocy rozwiązania hackAIR, zwykli ludzie mogą mierzyć i publikować poziomy zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz, wykorzystując w tym celu możliwości sieci społecznościowych, technologii mobilnych oraz rozwiązań sprzętowych, a także strategii zaangażowania. Jak twierdzi Syropoulou: „Rozwiązanie hackAIR umożliwia łączenie danych dotyczących jakości powietrza pochodzących z oficjalnych stacji pomiarowych, a także z czujników zbudowanych samodzielnie przez hobbystów oraz zdjęć nieba, w celu zwiększania świadomości obywateli na temat problemu zanieczyszczenia powietrza i przekazywania im na bieżąco aktualnych informacji dotyczących jego jakości”. Poza statyczną wersją czujnika, która może zostać podłączona do domowych sieci Wi-Fi użytkowników, w ramach projektu hackAIR powstał również czujnik zasilany z akumulatora, który można połączyć z telefonem przy pomocy technologii Bluetooth i wykorzystywać w podróży, a także podstawowe, proste urządzenie pomiarowe, które można wykorzystać w celach badawczych i edukacyjnych. „W ramach projektu powstało również prototypowe, innowacyjne podejście pozwalające na szacowanie stężenia cząstek stałych w powietrzu na podstawie zdjęć nieba wykonanych przy pomocy telefonów komórkowych, które zostało następnie wdrożone w praktyce i wykorzystane do analizy dużej liczby zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych, takich jak na przykład Flickr, a także obrazów z kamer internetowych”, wyjaśnia Syropoulou. Algorytm syntezy danych pozwala na oszacowanie jakości powietrza w miejscach, w których nie są dostępne pomiary, dzięki czemu rozwiązanie hackAIR jest w stanie nieprzerwanie tworzyć mapy prezentujące informacje na temat zanieczyszczeń powietrza. Dokładniejsze informacje na temat zanieczyszczeń powietrza Naukowcy skupieni wokół projektu przeprowadzili badania pilotażowe w Niemczech i Norwegii, a także zorganizowali serię warsztatów i działań angażujących mieszkańców w celu zwiększenia świadomości dotyczącej jakości powietrza i zmobilizowania społeczności ludzi dbających o swoje zdrowie na szczeblu lokalnym. „W ciągu niecałego roku przeszło 13 000 osób skorzystało z platformy hackAIR w celu uzyskania informacji na temat jakości powietrza, około 800 osób postanowiło rozpocząć monitorowanie powietrza przy pomocy wykonanych samodzielnie czujników hackAIR, natomiast kolejne 1 400 osób wsparło społeczność hackAIR poprzez przesyłanie wykonanych przez siebie zdjęć nieba”, mówi Syropoulou. Rozwiązanie hackAIR umożliwia zarówno mieszkańcom, jak i organizacjom działającym w Unii Europejskiej na łatwiejsze generowanie i publikowanie informacji na temat jakości powietrza, zwiększając tym samym świadomość i poziom wiedzy na temat codziennego narażenia na szkodliwe czynniki. Platforma pozwala na uzyskiwanie informacji na temat poziomu zanieczyszczeń powietrza w miejscach zamieszkiwanych przez ludzi, które są bardzo ważne przede wszystkim dla osób lubiących ćwiczenia na świeżym powietrzu, opiekujących się dziećmi lub osobami starszymi, a także osób cierpiących na choroby dróg oddechowych. Wdrożenie platformy było również przyczynkiem do debat na temat poprawy jakości powietrza, toczących się na szczeblu lokalnych społeczności.

Słowa kluczowe

hackAIR, jakość powietrza, zanieczyszczenie powietrza, czujnik, cząstki stałe, czujnik cząstek stałych Nova SDS011, nauka obywatelska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania