Skip to main content

Wearable Experience for Knowledge Intensive Training

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rzeczywistość rozszerzona i technologia ubieralna rewolucjonizują szkolenia w przemyśle

Obserwujemy coraz większą rozbieżność między obowiązkami zawodowymi i profilami stanowisk, których podaż jest obecnie wysoka, ale którym w przyszłości może zagrażać automatyzacja, a przyszłymi obowiązkami i profilami, które pojawią się dzięki automatyzacji. Uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy podjęli się wypełnienia tej luki przy pomocy innowacyjnej metodologii uczenia się w czasie rzeczywistym i technologiom szkoleniowym i sprawili, że rozwój osobisty stał się bardziej satysfakcjonujący, wygodny, efektywny i skuteczny.

Gospodarka cyfrowa

W ramach finansowanego przez UE projektu WEKIT opracowano i przetestowano nowatorską metodę prowadzenia szkoleń przemysłowych, możliwy do realizacji za sprawą inteligentnej technologii ubieralnej. Stworzono „przełomową platformę technologiczną do szkoleń przemysłowych i opracowano unikalną metodologię, która umożliwia zbieranie opinii ekspertów i dzielenie się nimi z uczestnikami szkolenia w procesie wciągającej, lokalnej i intuicyjnej nauki”, mówi koordynator projektu Maurizio Ferraris. W ramach projektu WEKIT założono społeczność interesariuszy – WEKIT.club – w celu określenia bezpiecznych ścieżek umiejętności do wykorzystania w procesie uczenia się wspomaganego technologią w zmieniających się krajobrazach przemysłowych. Plan ten określa kluczowe czynniki, działania i ramy czasowe, które umożliwią WEKIT kształtowanie opartych na wiedzy praktyk szkoleniowych, technologii, standardów i modeli biznesowych w wielu branżach. „Celem jest popularyzacja rozwiązania wśród pierwszych użytkowników w branży”, mówi Ferraris.

Platforma technologiczna oparta na rzeczywistości rozszerzonej odtwarza wrażenia z miejsca pracy

Zespół projektowy opracował ostateczny prototyp platformy technologicznej, służącej do tworzenia i realizacji doświadczeń edukacyjnych i noszącej nazwę WEKIT.one. Opiera się ona na wnikliwej analizie potrzeb przemysłu i została zweryfikowana w oparciu o testy przeprowadzone z udziałem użytkowników. WEKIT.one wspomaga ludzkie zdolności do uczenia się procedur dzięki inteligentnemu systemowi, który kieruje uwagę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Przechwytywanie doświadczeń stanowi jeden z kluczowych elementów WEKIT.one który pozwala tworzyć treści szkoleniowe, demonstrując niezbędne kroki. Kolejnym kluczowym elementem jest odtwarzanie doświadczeń. Polega ono na odtwarzaniu wcześniej zarejestrowanych nagrań doświadczeń przechowywanych w repozytorium chmury i udostępnia różne opcje interfejsu użytkownika. Naukowcy ocenili zasadę działania systemu rejestrowania doświadczeń i przetestowali prototyp WEKIT.one w trzech przypadkach zastosowań przemysłowych z dziedziny aeronautyki, inżynierii medycznej oraz technologii kosmicznych. W testach przemysłowych wzięło udział około 400 osób, które wykorzystały WEKIT.one do stworzenia doświadczeń edukacyjnych i szkolenia się w zakresie różnych procedur specyficznych dla swoich specjalizacji.

Rzeczywistość rozszerzona i technologia ubieralna optymalizują uczenie się i szkolenie

Partnerzy projektu opracowali metodologię ramową i szkoleniową przeznaczoną do inteligentnych gogli rzeczywistości rozszerzonej i czujników ubieralnych oraz stworzyli rozwiązania konstrukcyjne w postaci dwóch ubrań wyposażonych w czujniki. Wszystkie czujniki są zasilane i kontrolowane przez specjalnie zaprojektowany, ubieralny układ scalony. Projektowanie, prototypowanie i testowanie odzieży opierało się na warsztatach, w których brali udział czołowi eksperci branżowi z dziedziny lotnictwa, inżynierii medycznej i technologii kosmicznych. Opracowali oni system do analizy danych ze szkoleń opartych na rzeczywistości rozszerzonej i biologicznych informacji zwrotnych oraz pulpit nawigacyjny pokazujący na bieżąco dane z czujników. Zespół WEKIT stworzył również oryginalną metodę projektowania instruktażowego, która wizualizuje ruchy całego ciała eksperta lub wcześniej zarejestrowane nagranie uczestnika, umożliwiając ich naśladowanie. „Rozwiązanie WEKIT ożywia treści szkoleń i dokumentację techniczną dzięki reagującej na zadania rzeczywistości rozszerzonej, co sprawia, że szkolenia przemysłowe stają się bardziej efektywne i atrakcyjne, a do tego są tańsze”, podkreśla Ferraris. „Nowe, inteligentniejsze produkty i usługi znacząco usprawnią procesy robocze, ulepszając szkolenie pracowników, których umiejętności wymagają udoskonalenia w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej”.

Słowa kluczowe

WEKIT, WEKIT.one, rzeczywistość rozszerzona, technologia ubieralna, szkolenia przemysłowe, nauka i szkolenie, doświadczenia szkoleniowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania