Skip to main content

Slimming and Memory-Booster MIcroaLgae Extract

Article Category

Article available in the folowing languages:

SMILE pomoże w odchudzaniu i poprawi pamięć

SMILE – nowy składnik suplementów diety wspomagający dbanie o linię oraz zachowanie funkcji poznawczych mózgu – jest pozyskiwany i wytwarzany przy pomocy wyjątkowego procesu ze specjalnie wyselekcjonowanych mikroalg morskich.

Żywność i zasoby naturalne

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej, w ramach projektu SMILE (Slimming and Memory-Booster MIcroaLgae Extract) prowadzący go francuski start-up Microphyt opracował i wyprodukował swój nowy, flagowy produkt, który również otrzymał nazwę SMILE. Jak tłumaczy Vincent Usache, dyrektor generalny firmy Microphyt, „kontrola każdego elementu procesu od A do Z, w tym działań marketingowych, pozwala na optymalny, zrównoważony rozwój firmy przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej”. Badania bezpieczeństwa i skuteczności przede wszystkim Wniosek o dopuszczenie do obrotu składników SMILE, któremu towarzyszyły wyniki badań pod kątem składu odżywczego oraz toksyn, został przedłożony Komisji Europejskiej pod koniec 2018 roku. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że proces wytwarzania suplementu SMILE jest solidny i rzetelny, potwierdziły także bezpieczeństwo składników wykorzystywanych do jego produkcji, biorąc pod uwagę także jego zgodność z obowiązującymi prawami oraz regulacjami. Firma Microphyt przeprowadziła również skutecznie badania przedkliniczne na myszach w celu potwierdzenia skuteczności działania aktywnych cząsteczek składników SMILE – ksantofili morskich oraz kwasów tłuszczowych omega-3 – które wspomagają czynność mózgu na kilku różnych poziomach. Potęga SMILE Wytwarzanie aktywnych składników preparatu odbywa się w wyjątkowych cylindrycznych fotobioreaktorach o pojemności 5 000 litrów. Całkowicie zamknięty system upraw alg gwarantuje pełną kontrolę nad warunkami panującymi wewnątrz oraz brak zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz. Po zebraniu biomasy, po którym następuje jej zamrożenie oraz wysuszenie, proces zielonej ekstrakcji przechodzi do etapu waloryzacji. Składniki SMILE to starannie dobrane połączenie trzech niezależnych frakcji. Substancje aktywne, czyli ksantofile oraz kwasy tłuszczowe omega-3, są rozpuszczane w macierzy na bazie naturalnego oleju kokosowego. Do mieszaniny dodawany jest naturalny przeciwutleniacz, który chroni aktywne cząsteczki przed utlenianiem i przedłuża okres przydatności produktu do spożycia. Badania przeprowadzone przez kierownika ds. produktu firmy Microphyt, doktora Antoine’a Delbruta, pozwoliły na ustalenie odpowiednich parametrów koekstrakcji fukoksantyny oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zapewniających zarówno optymalizację kosztów, a także przyjazność procesu dla środowiska naturalnego. W czasopiśmie naukowym „Molecules” ukazał się artykuł naukowy poświęcony temu zagadnieniu. Wnioski patentowe, działania marketingowe Firma Microphyt rozpoczęła już przygotowania do wprowadzenia składników SMILE na rynek, skupiając się na opracowaniu wymaganego zestawu narzędzi marketingowych. Dotychczas przedstawiciele przedsiębiorstwa odwiedzili 20 potencjalnych klientów, trwa także proces nawiązywania kontaktów z nowymi klientami poprzez witrynę internetową firmy, a także poprzez udział w targach międzynarodowych. Prace nad projektem SMILE zaowocowały także przyznaniem dwóch patentów na innowacyjne metody związane ze składnikami. Pierwszy patent odnosi się do zarządzania dostępem każdej komórki mikroalg do światła w czasie procesu hodowli, co zwiększa stężenie dodatkowych pigmentów do wartości dwukrotnie większych niż odnotowane w ramach przeprowadzonych dotychczas badań i opisanych w literaturze przedmiotu. Drugi patent dotyczy zaś wykorzystania składników SMILE oraz ich określonego połączenia w celu zapobiegania zaburzeniom poznawczym występującym u ludzi i zwierząt, w tym między innymi zanikowi funkcji poznawczych związanemu z procesem starzenia się oraz zmianom poznawczym spowodowanym narażeniem ciężarnych matek na stres – innymi słowy, zaburzeniom, które mogą dotknąć każdą osobę. Jak wykazały badania przedkliniczne, składniki SMILE znacząco poprawiają działanie funkcji poznawczych, takich jak między innymi pamięć krótkotrwała. SMILE na przyszłość Badacze zrzeszeni w ramach projektu są gotowi na dalsze działania związane z dopuszczeniem preparatu do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a także chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. W przypadku rynku Stanów Zjednoczonych zostały już podjęte działania prowadzące do wprowadzenia do obrotu nowego suplementu diety. Trwają także badania nad skutecznością składników. W tym roku kilka składników z serii SMILE zostanie poddanych serii ośmiu badań przedklinicznych dotyczących różnych zastosowań, w ramach których odbędzie się także dodatkowe badanie poświęcone zachowaniu funkcji poznawczych oraz kontroli masy ciała. Najbardziej obiecujące połączenia ekstraktów i zastosowań zostaną wyselekcjonowane w celu przeprowadzenia panelu badań klinicznych, których celem będzie potwierdzenie korzystnego działania składników na organizmy ludzkie.

Słowa kluczowe

SMILE, pamięć, mikroalgi, kontrola masy ciała, funkcje poznawcze, ksantofil, kwasy tłuszczowe omega-3

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania