Skip to main content

Wearable technologists Engage with Artists for Responsible innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyznaczanie nowych standardów mody użytkowej i trendów w branży inteligentnych tekstyliów

W dobie szybko zmieniającej się technologii, moda, jak każda inna branża, dynamicznie się przekształca. Finansowane przez Unię Europejską konsorcjum WEAR odgrywa w tym swoją rolę, łącząc przemysł zaawansowanych technologii i mody w celu rozwiązywania problemów etycznych i środowiskowych.

Gospodarka cyfrowa

WEAR Sustain jest nową, czołową platformą wiedzy z zakresu etycznych i zrównoważonych innowacji technologicznych, wyznaczającą nowe standardy przemysłowe. WEAR angażuje kreatywnych specjalistów z branży, projektantów i artystów z całej Europy, którzy dzielą się swoją wiedzą, aby współtworzyć i wprowadzać na rynek ubrania i akcesoria nowej generacji. Inicjatywa ta zgromadziła 46 zespoły projektantów i naukowców w celu opracowania w pełni funkcjonalnych prototypów ubrań i akcesoriów. Jak mówi dr Heritiana Ranaivoson, starsza pracownica naukowa i koordynatorka projektu WEAR, „kryterium selekcji projektów było przede wszystkim ich dostosowanie do wyzwań związanych z etyką i zrównoważonym rozwojem”. „Nacisk na te dwie podstawowe kwestie pozwoli na ulepszenie zasad prywatności oraz gromadzenia i wykorzystywania danych, a także poprawę przyjętych praktyk pracy w przemyśle odzieżowym, włókienniczym i technologicznym oraz zmniejszenie ogromnego wpływu tych sektorów na środowisko naturalne”, wyjaśnia. Od momentu powstania WEAR wprowadza kluczowe zasady związane z ograniczaniem gromadzenia i wykorzystywania danych do tych, które są niezbędne do prawidłowego działania ubrań i akcesoriów. „Myślę, że to otworzyło oczy naszym niektórym zespołom”, zauważa dr Ranaivoson, wyjaśniając, w jaki sposób popchnęło to niektóre projekty do dalszego rozwoju, w wyniku czego powstała między innymi gra przygodowa wykorzystująca technologię rzeczywistości rozszerzonej, podnosząca świadomość użytkowników w zakresie nieustannego gromadzenia danych na ich temat. W ramach projektu zespoły skoncentrowały się również na opracowaniu akcesoriów i ubrań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przykładem jest projekt Quietude, w ramach którego stworzono kolekcję interaktywnej biżuterii dla kobiet niesłyszących, która wspomaga doświadczanie dźwięku. Akcesoria wykrywają dźwięki i przekładają je na wibracje, światło i zmiany kształtu. WearWorks to firma zajmująca się projektowaniem dotykowym, opracowująca innowacyjny język oparty na dotyku przy pomocy ich pierwszego akcesorium – opaski Wayband, która jest przeznaczona dla osób niewidomych i niedowidzących. Inne prototypy dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia zostały opracowane w celu zapobiegania urazom rdzenia kręgowego, monitorowania wskaźnika UV dla dzieci, a nawet wspomagania muzyków przy pomocy specjalnych rękawic. Dzięki wsparciu partnerów konsorcjum wiele prototypowych rozwiązań zostało skutecznie wprowadzone na rynek. Niektórzy z nich otrzymali wsparcie w zakresie przedsięwzięć, aby osiągnąć ten cel. Zmiana paradygmatu w tekstyliach odzieżowych Inicjatywa WEAR Sustain zrodziła się na spotkaniu grupy E-Stitches, której członkowie chcieli rozwinąć swoją sieć. Partnerami konsorcjum nadal kieruje głęboka motywacja i pasja ukierunkowana na zmianę praktyk branżowych. „Odniesienie tak dużego sukcesu nie byłoby możliwe bez pomocy ogromnej liczby ekspertów, mentorów, liderów ośrodków i innych usługodawców”, podkreśla koordynator. Oprócz wsparcia i pomocy w podnoszeniu świadomości „promowali nowy i obiecujący ruch praktyk korzystnych społecznie i środowiskowo w sektorach mody, tekstyliów i technologii”. Inicjatywa WEAR Sustain dąży do tego, aby stać się rozpoznawalnym ruchem zmieniającym obowiązujące normy dla przyszłych nowatorskich produktów i projektów w przemyśle odzieżowym i tekstylnym, „czyniąc ze świata lepsze miejsce dla społeczeństwa i konsumentów”, zgodnie z obranymi celami. Częścią sieci internetowej inicjatywy WEAR Sustain stanowi zestaw narzędzi strategicznych, który został opublikowany w grudniu 2018 roku. Celem tego zestawu jest pomoc w ustalaniu wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie projektowania, obiegu materiałów i rozwoju cyklu życia produktu. „Jest to metoda na wniesienie wkładu w przyszłe innowacje, zaopatrzenie, rozwój, produkcję, zarządzanie odpadami”, podkreśla dr Ranaivoson. „To klucz do powielania udanych wyników w zakresie etyki i zrównoważonego rozwoju w innych branżach i krajach europejskich”.

Słowa kluczowe

WEAR, moda, tekstylia, technologia, dane, środowisko, ubrania i akcesoria, inteligentne tekstylia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania