Skip to main content

smaXtec 4.0 – multifunctional Dairy Cattle Sensor System for a proactive productivity and health management in Dairy Farming

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna technologia pomaga rolnikom poprawić dobrostan zwierząt i produktywność

Zespół finansowanego przez UE projektu ProDairyWelfare stworzył intuicyjne narzędzie, które pomaga hodowcom lepiej monitorować stada i produkować mleko w opłacalny i zrównoważony sposób, jednocześnie poprawiając dobrostan zwierząt.

Żywność i zasoby naturalne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przemysł mleczarski przeszedł istotne zmiany. W obliczu rosnących kosztów, coraz większego popytu i nowych przepisów, wiele gospodarstw mleczarskich albo zintensyfikowało produkcję, albo połączyło się z innymi, większymi gospodarstwami rolnymi. Hodowcy mają teraz mniej czasu na doglądanie swoich zwierząt, w branży obserwuje się zatem wzrost zachorowań krów, spadek średniej długości życia zwierząt o wysokiej produktywności, pogorszenie wskaźników rozrodu oraz zmniejszenie wydajności. Finansowany przez UE projekt ProDairyWelfare pomaga producentom mleka sprostać tym wyzwaniom, oferując im narzędzie do gromadzenia i interpretowania danych dotyczących stada. „Głównym celem projektu było opracowanie skutecznego narzędzia do monitorowania bydła mlecznego, które pozwoli poprawić dobrostan zwierząt i zwiększyć produkcję mleka w opłacalny i zrównoważony sposób”, mówi koordynator projektu Mario Fallast. Ulepszony system smaXtec Firma smaXtec, główny partner projektu, wprowadziła na rynek innowacyjny, oparty na czujnikach system, który pozwala hodowcom stale monitorować temperaturę, cielenie się, stan zdrowia i skuteczność żywienia krów mlecznych. Dzięki intensywnym badaniom terenowym zespół projektu ProDairyWelfare udoskonalił ten system i rozwinął go w kompleksowe narzędzie decyzyjne, które hodowcy mogą wykorzystywać do opłacalnej i zrównoważonej produkcji mleka. Ulepszony system smaXtec składa się ze sprzętu i oprogramowania, które umożliwiają łatwe monitorowanie bydła mlecznego. Inteligentne czujniki systemu, umieszczone w żwaczu krowy, automatycznie mierzą różne istotne dane, np. temperatura ciała, które są przesyłane bezprzewodowo do systemu za każdym razem, gdy zwierzę znajduje się w pobliżu urządzeń odczytujących. Wyniki są następnie analizowane przez narzędzie oparte na chmurze i przedstawiane w postaci zaleceń, które hodowca może zobaczyć na komputerze lub urządzeniu przenośnym. „Podczas realizacji projektu znacznie udoskonaliliśmy nasze możliwości analizy danych, więc teraz hodowcy mogą jeszcze lepiej zarządzać swoimi stadami bydła mlecznego”, wyjaśnia Fallast. „Ulepszona analiza danych pozwala generować jasne zalecenia, a dzięki nowym, intuicyjnym pulpitom systemu hodowca ma wgląd we wszystkie niezbędne dane dotyczące stada”. O krok przed konkurencją System smaXtec, w odróżnieniu od konkurencyjnych systemów, można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego gospodarstwa, tym samym zapewniając hodowcom skuteczne, spersonalizowane narzędzie. Monitorując zachowania grupowe, system wysyła hodowcom powiadomienia jedynie w przypadku, gdy któreś zwierzę zachowuje się nietypowo. W skład systemu wchodzi również aplikacja, która umożliwia wszystkim zainteresowanym stronom (weterynarzom, ekspertom ds. pasz itp.) uzyskać dostęp do potrzebnych danych w dowolnym momencie. „System smaXtec jest naprawdę przełomowy, ponieważ jest pierwszym systemem, który pozwala monitorować ruchliwość żwacza – jest to ważny parametr w analizie zdrowia i żywienia krów”, dodaje Fallast. „Dzięki temu w przyszłości będziemy mogli rozszerzyć funkcjonalność systemu o nowe funkcje i usługi”. Kolejną ważną częścią projektu było opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych, w tym modelu płatności miesięcznych, który znacznie zmniejsza ryzyko dla hodowców. Obiecujące perspektywy Dzięki wsparciu projektu ProDairyWelfare system smaXtec system zdobył niedawno Medal Innowacyjności na EuroTier – największych na świecie targach hodowli zwierząt gospodarczych. „Ta nagroda jest dowodem na to, że stworzyliśmy wspaniały produkt dla hodowców, który możemy wykorzystać do opracowania rozwiązań prowadzących do zrewolucjonizowania hodowli bydła mlecznego w przyszłości”, mówi Fallast. „Innymi słowy, dzięki realizacji projektu perspektywy zarówno dla naszej firmy, jak i naszej branży są bardzo obiecujące”.

Słowa kluczowe

ProDairyWelfare, smaXtec, przemysł mleczarski, dobrostan zwierząt, żwacz, hodowcy, producenci mleka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania