Skip to main content

Mobile platform to empower cancer patients with fatigue

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pobudzająca aplikacja mobilna do zwalczania wyczerpania związanego z chorobą nowotworową

Prawie 40 % pacjentów onkologicznych doświadcza chronicznego, wyniszczającego uczucia zmęczenia, osłabienia lub braku energii, zwanego wyczerpaniem związanym z chorobą nowotworową (ang. cancer-related fatigue, CRF). Aby podnieść jakość życia pacjentów z CRF, powstała innowacyjna aplikacja mobilna do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

CRF to związana z chorobami nowotworowymi i ich leczeniem przykra i uporczywa dolegliwość, która uniemożliwia pacjentom normalne funkcjonowanie. W odróżnieniu od zwykłego uczucia zmęczenia, CRF występuje nieregularnie, trwa dłużej i nie zależy od obciążenia wykonywanymi czynnościami. Ponadto pacjenci cierpiący na CRF często doświadczają także depresji i uczucia niepokoju.

Przeznaczone dla pacjentów onkologicznych cyfrowe narzędzie do samodzielnego monitorowania stanu zdrowia

Aby opracować pierwszą aplikację mobilną dla pacjentów z CRF, w ramach finansowanego przez UE projektu mPOWER połączono wiedzę z zakresu leczenia psychologicznego i badań naukowych zdobytą na przestrzeni 20 lat. „Aplikacja Untire wykorzystuje oparte na rzeczywistych dowodach praktyki oraz teorie z zakresu terapii behawioralnej i psychologii pozytywnej”, wyjaśnia koordynatorka projektu, Door Vonk. Celem aplikacji jest odmiana życia pacjentów onkologicznych i pacjentów, którzy pokonali chorobę nowotworową, poprzez skuteczne, cyfrowe wsparcie mające zmniejszać uczucie wyczerpania i podnosić jakość ich życia. Untire oferuje pacjentom prosty w użyciu, cyfrowy program do samodzielnej opieki zdrowotnej, który uczy ich o przyczynach i skutkach zaburzeń snu oraz uczucia niepokoju, jakie wiążą się z CRF. Użytkownicy co tydzień zapisują swój poziom energii i zmęczenia, dzięki czemu widzą, ile energii wydatkują oraz mogą łatwiej zrozumieć czynniki odpowiadające za występowanie CRF. Aplikacja oferuje także ćwiczenia pomagające obniżyć poziom stresu, przedstawia motywujące porady i pokazuje ćwiczenia fizyczne, które pomagają użytkownikom rozwijać sprawność fizyczną. Celem jest zachęcenie użytkowników do podjęcia oraz utrzymania aktywności fizycznej i psychicznej. Aplikacja Untire dostępna jest dla wszystkich użytkowników końcowych, którzy posiadają smartfona lub tablet, bez względu na ich położenie geograficzne, dostęp do opieki zdrowotnej, wiek, płeć, rodzaj rozpoznanej u nich choroby nowotworowej lub jej poziom zaawansowania. Aplikacja jest obecnie dostępna w językach angielskim i holenderskim w sklepach Google Play i Apple App store w Australii, 30 krajach UE, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych. We współpracy z Uniwersytetem w Groningen (Holandia) zespół projektu mPOWER przeprowadził międzynarodowe badanie kliniczne z randomizacją w zakresie e-zdrowia, w którym udział wzięło ponad 800 uczestników z sześciu krajów. Wyniki pokazują, że aplikacja Untire jest bardzo skuteczna i w ciągu 12 tygodni znacząco ogranicza występowanie CRF u użytkowników, podnosząc przy tym jakość ich życia.

Perspektywy dla aplikacji Untire

Miliony ludzi na całym świecie chorują na nowotwory, a prognozy na nadchodzące lata sugerują, że liczby te będą dalej rosnąć. Ponieważ CRF jest często występującą konsekwencją chorób nowotworowych, stanowi duże obciążenie dla społeczeństwa i gospodarki. Pracujący w projekcie naukowcy mają nadzieję, że narzędzie MPOWER uda się wprowadzić do praktyki klinicznej, aby dać specjalistom wytyczne, jak pomagać pacjentom cierpiącym na CRF. W tym celu badacze planują przeprowadzenie dużego badania w warunkach klinicznych. Jak dotąd, ze względu na możliwość wykorzystania aplikacji w planie opieki zdrowotnej nad pacjentem, cieszy się ona dużym zainteresowaniem grup reprezentujących interesy pacjentów, a także szpitali, onkologów i pielęgniarek. Aplikacja uzyskała niedawno zezwolenie brytyjskiej krajowej służby zdrowia (ang. National Health Service, NHS) i jest dostępna w bibliotece aplikacji NHS Apps Library, udostępniającej wyłącznie aplikacje z zezwoleniem NHS, które koncentrują się na zdrowiu i dobrobycie pacjentów z różnymi chorobami. „To pierwszy krok w kierunku uczynienia aplikacji Untire częścią protokołu leczenia pacjentów onkologicznych”, podkreśla Vonk. Według badaczki sukces aplikacji Untire wynika z faktu, że „oferuje ona przystępne rozwiązanie dla znaczącej i niezaspokojonej dotąd potrzeby. Nie sposób też nie wspomnieć o oddanym zespole, dzięki któremu możliwe było urzeczywistnienie inicjatywy mającej na celu zwalczanie CRF przy pomocy cyfrowego rozwiązania do samodzielnej opieki zdrowotnej”. Ten sam zespół planuje dalszą personalizację aplikacji do postaci narzędzia w pełni dostosowanego do potrzeb użytkownika, jego choroby i czasu jej trwania. Door Vonk jest zagorzałą zwolenniczką cyfrowych rozwiązań do samodzielnej opieki zdrowotnej: „Pojęcie opieki zdrowotnej zmienia się, a w przyszłości pacjenci będą mieli coraz większą kontrolę nad własnym zdrowiem dzięki innowacyjnym aplikacjom cyfrowym”.

Słowa kluczowe

mPOWER, wyczerpanie związane z chorobą nowotworową (CRF), Untire, samodzielna opieka zdrowotna, aplikacja mobilna, jakość życia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania