Skip to main content

An edible and biodegradable, ZERO SUGAR straw to accompany cold drinks or cocktails, preventing plastic residues.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jadalne słomki do napojów rozszerzają koncepcję „odpowiedzialnego picia”

Wyrzucanie słomek do napojów wykonanych z tworzyw sztucznych prowadzi do śmierci stworzeń zamieszkujących morza i oceany. Zamiast nich można zastosować na przykład jadalną słomkę.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Odpady plastikowe z pojemników na żywność lub napoje są niezwykle lekkie, przez co łatwo niesie je wiatr oraz morskie fale. Każdego roku do oceanów świata trafia ponad 8 milionów ton odpadów, które nie ulegają biodegradacji. Co więcej, ich liczba dramatycznie wzrasta z każdym rokiem. Odpady wydzielają toksyny, które trafiają do wody, jednak najważniejszym i najbardziej widocznym skutkiem jest to, że są spożywane przez zwierzęta zamieszkujące morza i oceany. Na każde 10 przebadanych ptaków morskich, u dziewięciu znajdywane są odpady plastikowe w układzie pokarmowym. Każdego roku znajdujemy coraz więcej martwych zwierząt morskich z żołądkami wypełnionymi niemożliwymi do strawienia odpadami z tworzyw sztucznych. Nawet ryby łowione na potrzeby spożycia przez ludzi zawierają tworzywa sztuczne, przez co materiały te trafiają nawet do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Słomki do napojów stanowią zaledwie około 4 % wszystkich odpadów plastikowych, jednak zarazem są jednym z najczęściej spotykanych odpadów plastikowych na plażach. Na całym świecie każdego dnia ludzie wykorzystują ponad miliard słomek. W samych tylko Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, łącznie zużywa się przeszło 200 miliardów słomek rocznie. Rozwiązywanie problemu u źródła W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu Sugar Free Sorbos naukowcy opracowali sposób na ograniczenie problemów związanych z zanieczyszczeniami spowodowanymi przez słomki do napojów. Rozwiązaniem jest sprawienie, by słomki stały się jadalne. Zjadanie ich spowoduje bowiem ograniczenie wytwarzania odpadów, w wyniku czego ich wpływ na środowisko będzie zerowy. Nazwa projektu wywodzi się od liczby mnogiej hiszpańskiego rzeczownika „sorbo”, oznaczającego „łyk”. W 2017 roku firma wprowadziła na rynek oryginalną słomkę sorbos, charakteryzującą się dużą sztywnością, a zarazem elastycznością i wytrzymałością, podobnie jak słomki wykonane z tworzyw sztucznych. Produkt cieszył się dużą popularnością, jednak powodował barwienie napojów i nadawał im słodkawy smak. W ciągu miesiąca od wprowadzenia na rynek oryginalnego produktu, klienci zaczęli prosić firmę o opracowanie wersji bez cukru, charakteryzującej się takimi samymi właściwościami fizycznymi. Nowatorskie rozwiązanie Osiągnięcie tego celu nie było jednak proste – nie wystarczyło bowiem usunąć po prostu cukru. „Cel, którym było opracowanie słomki bez cukru, wymagał od nas zaczęcia pracy od zera, od zupełnie nowego surowca”, twierdzi Christian Bañuelos, kierownik projektu ds. rozwoju biznesu. „Maszyny, które wykorzystywaliśmy do produkcji nie pozwalały na wytwarzanie słomek o takiej samej gęstości, jaką charakteryzował się nasz dotychczasowy produkt”. Nowy materiał stwarzał również problemy na etapie cięcia oraz schnięcia w procesie produkcyjnym. Badacze skupieni wokół projektu mieli początkowo nadzieję na ponowne wykorzystanie jak największej liczby elementów dotychczasowego procesu produkcyjnego. Okazało się, że to niemożliwe. „Im więcej testów przeprowadzaliśmy, tym gorsze były ich rezultaty”, dodaje Bañuelos. „Nagle, któregoś dnia udało nam się dokonać przełomu i uświadomiliśmy sobie, że znaleźliśmy materiał, z którego będziemy w stanie stworzyć odpowiedni produkt bez cukru”. Nowy prototyp stanowi złoty środek pomiędzy sztywnością i elastycznością, co pozwala na uzyskanie wytrzymałych słomek. Gotowe słomki mogą być przechowywane w suchym otoczeniu przez dwa lata – tyle wynosi bowiem ich okres przydatności do spożycia. Nowa wersja produktu może być wykorzystywana podobnie jak każda inna słomka do picia, a jednocześnie jest jadalna. Co więcej, prototyp nie barwi napojów ani nie sprawia, że stają się słodsze. Zespół projektu zbudował nowy zakład produkcyjny obok starego i planuje utrzymanie produkcji obu wersji słomki. W przypadku uzyskania dodatkowego finansowania z Unii Europejskiej, produkcja rozpocznie się w 2020 roku, w innym przypadku uruchomienie linii nastąpi rok lub dwa lata później. Partnerzy skupieni wokół projektu mają nadzieję, że produkt trafi na rynki globalne w 2025 roku, a wstępna produkcja ma wynieść 550 milionów słomek rocznie. Opracowanie nowego produktu może znacząco pomóc w rozwiązaniu problemu tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym.

Słowa kluczowe

Sugar Free Sorbos, tworzywa sztuczne, słomka do napojów, bez cukru, jadalne, ocean, wpływ na środowisko naturalne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania