Skip to main content

MENUTECH: Automated allergen labeling and translation for restaurant menus

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologie SI zapewnią przejrzystość żywności w hotelarstwie, gastronomii oraz sektorze opieki zdrowotnej

Przeszło 17 milionów Europejczyków cierpi na różnego rodzaju alergie pokarmowe, a 70 % wszystkich reakcji alergicznych występuje poza domami. Pracownicy przemysłu spożywczego muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom w celu zapewnienia całkowitej przejrzystości żywności oraz zawartych w niej składników. Z pomocą przychodzi projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Europejska Rada Informacji o Żywności zastąpiła w ostatnim czasie siedem dyrektyw dotyczących żywienia, bezpieczeństwa żywności oraz oznakowania występowania alergenów, natomiast dwa kolejne dokumenty doczekały się zmian. W rezultacie tych zmian hotele, restauracje i firmy gastronomiczne nie mogą już przekazywać klientom informacji na temat potraw powodujących reakcje alergiczne lub reakcje nietolerancji ustnie na ich żądanie. Informacje na temat 14 alergenów muszą być obecnie dostępne w formie pisemnej. Zmiana ta powoduje poważny problem dla firm zapewniających przyjazne dla gości, wielojęzyczne i zgodne z przepisami karty dań i napojów. SI przybywa z pomocą W ramach projektu Menutech prowadzone są prace mające na celu wprowadzenie technologii sztucznej inteligencji do tych sektorów. Działania te wpłyną pozytywnie na kwestię przejrzystości żywności, a także doprowadzą do prawdziwej rewolucji technologicznej w zakresie planowania posiłków, której celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom dostarczania klientom posiłków zróżnicowanych pod względem odżywczym i przyjaznych dla alergików. Lukas Klement, koordynator projektu i dyrektor techniczny firmy Menutech, wyjaśnia: „Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami prawa obywateli do dostępu do informacji o żywności”. To podejście doprowadziło do opracowania i wdrożenia oprogramowania, które ułatwia planowanie posiłków, zarządzanie przepisami oraz opracowywanie kart dań w przedsiębiorstwach sektora gastronomicznego. Oprogramowanie opracowane w ramach projektu obejmuje także narzędzia do automatyzacji i prowadzenia analiz, które umożliwiają większe zróżnicowanie oferty posiłków, bardziej przejrzystą komunikację i zmniejszenie ilości pracy przy opracowywaniu informacji o produktach. „Uważamy, że przejrzystość żywności nie powinna być zapewniana kosztem jej różnorodności. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa sektora gastronomicznego będą w stanie szybciej dostosowywać się do nowych trendów, wszyscy będziemy mogli czerpać korzyści z bardziej zrównoważonych możliwości wyborów żywnościowych, także żywności lokalnej i sezonowej”, dodaje Klement. Rezultaty Pomimo konieczności stawienia czoła wyzwaniu, jakim było rozpowszechnianie informacji na temat projektu w wielu różnorodnych sektorach, firma Menutech zdołała pozyskać przeszło 60 klientów. „W ciągu 12 miesięcy udało nam się zdobyć klientów z pięciu segmentów rynku – gastronomii, branży hotelarskiej, a także sektorów opieki zdrowotnej, usług cateringowych oraz opieki nad osobami starszymi, którzy zdecydowali się na korzystanie z naszych płatnych programów”, potwierdza Klement. Sukces ten był skutkiem umiejętności przeprowadzania szybkich analiz i dostosowywania oferty przez zespół projektowy. Opracowane w ramach projektu oprogramowanie pozwoliło klientom skrócić czas trwania procesów planowania posiłków oraz opracowywania informacji o żywności nawet o 90 %. Lucía Sánchez Naharro, dyrektorka ds. sprzedaży w firmie Menutech, dodaje: „W ramach wspierania naszych klientów w procesie cyfrowej transformacji kluczem do naszego sukcesu było uproszczenie i przyspieszenie procesów związanych z opracowywaniem informacji na temat żywności i alergenów”. Wykorzystanie frameworku Keras dla sieci neuronowych, a także technologii Tensorflow i SciKit Learn uzupełniło istniejące algorytmy analizy składniowej firmy Menutech. „Zastosowanie tych technologii pozwoliło na zwiększenie dokładności wykrywania alergenów w próbie 100 losowych dań europejskich o 20 %”, wyjaśnia Klement. Plany na przyszłość „Następnym krokiem jest pełna komercjalizacja naszego projektu na masową skalę”, twierdzi Klement. W tym celu zespół stara się zdobyć finansowanie, które pozwoli na automatyzację procesów, dalsze opracowywanie bardziej zaawansowanych możliwości samoobsługi dla klientów oraz zwiększenie udziału w rynku, w szczególności w sektorach opieki zdrowotnej oraz opieki nad osobami starszymi. „Ponadto kolejne inwestycje w technologie SI, takie jak optyczne rozpoznawanie znaków, przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe, pozwolą na szersze wprowadzenie naszego rozwiązania przez małe przedsiębiorstwa i mikrofirmy”, dodaje Klement. Będzie to możliwe dzięki skróceniu cykli sprzedaży oraz zwiększeniu konwersji klientów. Zespół stara się również wdrożyć szereg integracji z systemami planowania zasobów przedsiębiorstw w celu zwiększenia możliwości tworzenia wartości w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe

Menutech, oprogramowanie, alergen, SI, przejrzystość żywności, planowanie posiłków, alergia pokarmowa, sztuczna inteligencj

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania