Skip to main content

Novel ultrasensitive detection device for early Sepsis diagnosis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzie do walki ze słabo poznanym zabójcą

Unijny projekt o nazwie IVD4Sepsis zaowocował opracowaniem testu umożliwiającego wykrycie potencjalnie śmiertelnego stanu, o którym wciąż mało się mówi, czyli sepsy, na jej wczesnych etapach, kiedy jest łatwiejsza w leczeniu.

Zdrowie

Dzięki projektowi IVD4Sepsis stworzono test, który poprawi diagnostykę jednej z najbardziej śmiertelnych dysfunkcji na świecie – sepsy. Według Światowej Organizacji Zdrowia na całym świecie rocznie umiera z tej przyczyny 6 milionów osób, a wielu z tych zgonów można by zapobiec. Rocznie około 30 milionów osób zapada na sepsę, czyli dysfunkcję narządów wywoływaną przez niekontrolowaną odpowiedź układu odpornościowego, która może prowadzić do niewydolności narządowej i zgonu. Jak kalkuluje koordynator projektu, dr Óscar Ahumada, to więcej przypadków niż łącznie dla AIDS, nowotworu prostaty i raka piersi. A jednak wielu pacjentów i lekarzy nie potrafi rozpoznać jej objawów. Dr Ahumada ma nadzieję, że nowy test okaże się kluczem do obniżenia światowego współczynnika zgonów na skutek sepsy. Ponieważ w przypadku cyfrowej technologii zliczającej cząsteczki potrzeba zaledwie kilku minut, by uzyskać wyniki badania krwi, technologia ta pomoże diagnozować sepsę w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia tego stanu u pacjenta, gdy jego szanse na przetrwanie wynoszą 80 %. Po sześciu godzinach szanse pacjenta spadają do zaledwie 30 %. „Nasz test jest około 1 mln razy czulszy w odniesieniu do wykrywania stężenia, niż technologie konwencjonalne, a do tego o wiele szybciej daje wyniki”, mówi dr Ahumada, dyrektor generalny hiszpańskiej firmy Mecwins. „To niezwykle ważne, by zarówno społeczeństwo, jak i sektor opieki zdrowotnej potrafili rozpoznać wczesne objawy sepsy, aby leczenie było dostępne (tam, gdzie to możliwe) już w ciągu pierwszej godziny, zwanej »złotą godziną«”, dodaje dr Ahumada. Obecnie diagnostyka opiera się na identyfikacji patogenów w krwiobiegu, jednak metodzie tej brak odpowiedniego poziomu czułości. Ponadto otrzymanie wyników zabiera dużo czasu, a pozytywne wyniki posiewu z krwi udaje się uzyskać tylko dla jednej trzeciej pacjentów. Problem tkwi po części w tym, że sepsa jest zespołem klinicznym trudnym do zdefiniowania, a co za tym idzie – równie trudnym do diagnozowania. W ciągu ostatniej dekady eksperci w dziedzinie zdrowia proponowali wiele różnych definicji tego stanu, dochodząc do wniosku, że jest to przytłaczająca odpowiedź układu odpornościowego na infekcję wywoływaną przez wiele różnych drobnoustrojów. Najbardziej powszechną przyczyną sepsy są bakterie, ale mogą ją powodować także grzyby i wirusy. Globalny problem Poważne przypadki sepsy mogą być spowodowane ogólnoustrojowym zakażeniem, które rozprzestrzenia się przez krwiobieg. Inwazyjne zabiegi medyczne, takie jak operacje lub wprowadzanie sond do naczyń krwionośnych mogą wprowadzić bakterie do krwiobiegu i zapoczątkować sepsę. Może ona także wyniknąć z zakażenia ograniczonego do jednej części ciała. W krajach o niskim dochodzie zapadają na nią dzieci i kobiety ciężarne, ale problem ten dotyka także 1,7 mln osób dorosłych w tak bogatym kraju, jakim są Stany Zjednoczone. Objawy sepsy pozostają zazwyczaj nierozpoznane, dopóki nie jest za późno. Na potrzeby wykrywania biomarkerów sepsy, które mogą wskazać na tę przypadłość, naukowcy projektu IVD4Sepsis wykorzystali prototypową technologię opracowaną w 2016 r. przez firmę Mecwins. „Endogenny poziom tych biomarkerów wynosi poniżej 1 pg/mL, co jest poziomem niewykrywalnym dla technologii standardowo wykorzystywanych w praktyce klinicznej”, mówi dr Ahumada. Zespół projektu jest przekonany, że technologia ta może zostać wykorzystana do diagnostyki innych chorób, dla których znane są białkowe biomarkery, lecz ich poziom jest bardzo niski. Aby skomercjalizować tę technologię, firma Mecwins współpracuje obecnie z hiszpańską grupą farmaceutyczną Grifols oraz jej jednostką Progenika Biopharma, która przejęła 25 % udziałów w firmie Mecwins. „Jesteśmy przekonani, że ta przełomowa technologia bardzo szybko zastąpi technologie wykorzystywane obecnie”, mówi dr Ahumada.

Słowa kluczowe

IVD4Sepsis, sepsa, biomarkery, cyfrowa technologia zliczająca cząsteczki, układ odpornościowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022