Skip to main content

Monitor Integrated Safety System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podnoszenie standardów dla bezpieczniejszych działań na drogach

W ramach projektu skoncentrowanego na kwestiach transportu opracowano innowacyjny zintegrowany system bezpieczeństwa. System ten, przeznaczony do zastosowań drogowych, może podnieść poziom bezpieczeństwa działalności transportowej.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt "Monitorujący zintegrowany system bezpieczeństwa" (MISS) został zainicjowany w celu opracowania innowacyjnej platformy umożliwiającej rozwiązanie problemów bezpieczeństwa i wydajności działalności transportowej w kontekście wielośrodowiskowym. Założono, że warunkiem sukcesu jest opracowanie sposobu pozwalającego na dynamiczne wykrywanie i przewidywanie zmian warunków naturalnych i stanu infrastruktury, dzięki otwartemu dynamicznemu systemowi nadzoru dróg, a także usprawnienie działań prowadzonych przez organizacje zajmujące się egzekwowaniem prawa i prac związanych z utrzymaniem dróg. Aby zrealizować cele projektu, zaproponowano kilka innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich było uruchomienie połączonego centrum operacyjnego (UOC) pozwalającego na wymianę informacji między strażą pożarną a pracownikami instytucji drogowych, utworzenie mobilnych jednostek będących w stałym kontakcie z centrum oraz opracowanie systemu oceny zagrożeń uwzględniającego modele ruchu drogowego. Centrum operacyjne, gromadzące zasoby ludzkie i technologiczne, dzięki wspieraniu i integrowaniu działalności różnych struktur na poziomie regionalnym poprawi mobilność i stan bezpieczeństwa pojazdów. Oznacza to również niższe koszty strukturalne i wydatki związane z zarządzaniem. Wyposażenie pojazdów flotowych w innowacyjny zestaw pokładowy, w którego skład wchodzi urządzenie do komunikacji i przechowywania danych MISS, pozwoli na gromadzenie danych dotyczących infrastruktury oraz zdarzeń drogowych i przesyłanie ich do centrum za pośrednictwem radiowej sieci komunikacyjnej. Możliwości platformy komunikacyjnej MISS to między innymi wykrywanie zagrożeń dotyczących infrastruktury, przekazywanie informacji dotyczących wykrytych zagrożeń, rejestrowanie krótkich filmów wideo i nagrań dźwiękowych, dostarczanie rzetelnych i szczegółowych informacji różnym użytkownikom oraz wymiana szczegółowych informacji między różnymi jednostkami monitorującymi. Podsumowując, prace prowadzone w ramach projektu MISS pozwoliły na pogłębienie wiedzy na temat koncepcji zintegrowanej struktury wykrywania, gromadzenia, przetwarzania, komunikowania oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń drogowych. Taka strategia ma dalekosiężny potencjał w kwestiach zmniejszania nasilenia ruchu drogowego i poprawiania bezpieczeństwa użytkowników końcowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania