Skip to main content

Nano-structured self-cleaning coated glasses: modelling and laboratory tests for fundamental knowledge on thin film coatings, EC normalisation and customer benefits

Article Category

Article available in the folowing languages:

Standaryzacja parametrów szkła samoczyszczącego

Pomimo że od dziesięciu lat coraz częściej stosuje się powierzchnie ze szkła samoczyszczącego, jak dotąd nie zadbano o standaryzację parametrów tego materiału. Finansowany ze środków UE zespół badawczy przygotował wytyczne dotyczące tworzenia europejskiego standardu, które powinny przełożyć się na podniesienie jakości takiego szkła.

Technologie przemysłowe

Szkło montowane na przykład w oknach budynków czy pojazdach silnikowych zanieczyszczane jest przez deszcz i inne zabrudzenia, przez co jego przejrzystość ulega pogorszeniu. Na przestrzeni ostatniej dekady popularność w całej Europie zdobyły fotokatalityczne szyby samoczyszczące, w których zanieczyszczenia organiczne usuwane są pod wpływem promieniowania UVA. Brak było jednak unormalizowanych testów sprawdzających skuteczność wyrobów samoczyszczących. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie SELF-Cleaning GLASS postanowili opracować europejskie standardy dla szkła samoczyszczącego. Badali wpływ różnych parametrów, takich jak temperatura czy wilgotność, na reakcje chemiczne w skali nano, determinujące wydajność fotokatalityczną. Naukowcy opracowali także metodę testowania stopnia przejrzystości szkła (pomiaru zamglenia) po spryskaniu go brudnym roztworem. Przygotowano wykres pokazujący strategię standaryzacji i przedstawiający płynące z niej korzyści dla konsumentów. Wyniki projektu SELF-Cleaning GLASS mogą przyczynić się do poprawy standaryzacji na rozwijającym się rynku oraz pomóc podnieść jakość i niezawodność wyrobów szklanych, z korzyścią dla producentów i konsumentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Technologie przemysłowe

24 Stycznia 2023