Skip to main content

Development of ultrasonic guided wave inspection technology for the condition monitoring of offshore structures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowoczesne nieniszczące badania obiektów morskich

Badacze finansowani przez UE opracowali nową technikę badań nieniszczących (NDT) dla obiektów morskich, takich jak platformy wiertnicze czy turbiny wiatrowe.

Zmiana klimatu i środowisko

Kontrole strukturalnej integralności morskich platform wiertniczych i wież turbin wiatrowych wymagają użycia zróżnicowanych i kosztownych zdalnie sterowanych urządzeń, które są wystawione na działanie szkodliwych warunków morskich. Co więcej, obecnie stosowane techniki umożliwiają kontrolę małych części (rzędu kilku centymetrów kwadratowych) i nie pozwalają na ocenę głębiej położonych podstaw, które są narażone na najbardziej niszczące działanie ładunków niesionych przez prądy morskie. Biorąc pod uwagę fakt, że morskie platformy wiertnicze wydobywające ropę i gaz są już u kresu swojej funkcjonalności, a liczba morskich turbin wiatrowych rośnie w zastraszającym tempie, możliwość wystąpienia poważnych katastrof, które pochłoną wiele ludzkich istnień i spowodują szkody w środowisku, znacząco wzrasta. Europejscy naukowcy dostrzegli potrzebę bezpiecznego, ekonomicznego i ciągłego monitoringu takich obiektów i podjęli się jej realizacji w ramach projektu "Rozwój techniki kontroli wykorzystującej ultradźwiękowe fale kierowane do monitoringu obiektów morskich" (OPCOM). Badania z wykorzystaniem ultradźwiękowych fal kierowanych (UGW), jednej z najnowocześniejszych metod ewaluacyjnych NDT, są obecnie wykorzystywane do kontroli wielu konstrukcji, w tym instalacji rurociągowych w zakładach petrochemicznych, mostów wiszących oraz elementów konstrukcyjnych "schowanych" płytko pod ziemią. Wykorzystując technikę UGW, badacze opracowali czujniki UGW oraz systemy przeznaczone do badania zainstalowanych na stałe urządzeń morskich, w celu wykrycia pęknięć spowodowanych zużyciem materiału, śladów korozji oraz defektów elementów orurowania. Zaprojektowano dwa różne rodzaje aparatur – jedną dla struktur narażonych na bezpośrednie działanie fal morskich lub znajdujących się pod wodą na platformach wiertniczych, a drugą do zainstalowania na dużych palach rurowych stanowiących podstawę morskich turbin wiatrowych. Badacze przetestowali drugą z tych aparatur na platformie produkcyjnej Statoil Hydro Sleipner B w norweskim sektorze Morza Północnego. Potencjalne korzyści natury ekonomicznej, społecznej i środowiskowej płynące z projektu OPCOM są nie do przecenienia. Przede wszystkim należy się spodziewać znaczącej redukcji kosztów wynikającej z rzadszego korzystania z pomocy nurków i kosztownych zdalnie sterowanych urządzeń, skrócenia czasu kontroli, a tym samym mniejszych strat czasu produkcji, a także minimalizacji strat i kosztów związanych z potencjalnymi awariami. Zautomatyzowane badania DNT minimalizują potencjalne zagrożenia dla pracowników, a nawet obniżają poziom stresu wśród załogi. Podsumowując, wdrożenie systemów OPCOM pomoże obniżyć liczbę wypadków na platformach wiertniczych, które niszczą środowiska morskie i dla wielu ludzi oznaczają utratę środków do życia, a także zachęci do przyszłych inwestycji w odnawialną energię wiatrową.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania