Skip to main content

Energy-Use Minimization in Residuals Management in the Personal Care Product Industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Redukcja zużycia energii w sektorze kosmetycznym

We wszystkich gałęziach przemysłu powstają substancje resztkowe, które trzeba oczyścić i poddać utylizacji. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył technologie obróbki, które pozwalają ograniczyć zużycie energii elektrycznej i przy okazji wytworzyć biopaliwa.

Energia

Najczęściej stosowana metoda pozbywania się odpadów, polegająca na obróbce wstępnej, a następnie utylizacji, wymaga dużych nakładów energetycznych, odpowiadających nawet 10% całkowitych kosztów energii zużywanej przez zakład produkujący wyroby kosmetyczne. Ograniczenie zużycia energii ma zatem znaczenie nie tylko dla walki ze zmianą klimatu, ale także bezpośrednio wpływa na rentowność firm. Konsorcjum finansowanego przez UE projektu ENERMIN ("Energy-use minimization in residuals management in the personal care product industry"), składające się z uniwersyteckiego laboratorium i małej firmy prywatnej, zaproponowało kilka rozwiązań w tym zakresie. Oczyszczanie odpadów pochodzących z produkcji kosmetyków zwykle opiera się na tlenowych procesach biologicznych. Napowietrzanie zużywa dużo energii elektrycznej, a w wyniku biodegradacji powstają duże ilości organicznych odpadów stałych, których utylizacja jest równie energochłonna. Badacze zajmowali się technologiami beztlenowymi, które zużywają mniej energii i wytwarzają cenny metan, który można wykorzystać jako biopaliwo w procesie spalania. Niektóre składniki odpadów są inhibitorami procesów beztlenowych. Wykorzystanie technik oddzielania źródeł i procesów tlenowych-beztlenowych w obrębie tego samego systemu oczyszczania pozwala zarówno na zmniejszenie zużycia energii, jak i zwiększenie produkcji biogazu. Naukowcy przetestowali szereg technologii, w tym oddzielania źródeł i oczyszczania równoległego różnych strumieni odpadów. Alternatywne tlenowe systemy oczyszczania wymagały mniej napowietrzania, będąc najbardziej energochłonnym procesem w tej technologii. Wszystkie trzy systemy wykazały się zmniejszonym zużyciem energii w przetwarzaniu i wytwarzaniu stałych odpadów organicznych w testach laboratoryjnych i pilotażowych. W efekcie uzyskano wynoszące blisko 70% obniżenie całkowitego zużycia energii netto. Dzięki obiecującym wynikom badań technologia ta została już zastosowana w nowej oczyszczalni w chińskich zakładach kosmetycznych. Mimo że sam projekt został już zakończony, trwają badania dotyczące między innymi takich kwestii, jak oczyszczanie odpadków domowych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu jej produkcji może pozwolić niektórym branżom stać się wytwórcami energii netto.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania