Skip to main content

Pursuing goals you really want: Motive congruence and well-being in Turkish immigrants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze sposoby na zapewnienie dobrobytu imigrantom

Niełatwo jest mierzyć dobrobyt imigrantów względem ich prawdziwej chęci integracji z krajem goszczącym. Nowe podejście wykorzystujące bardziej niejawną linię pytań może potencjalnie rzucić nieco światła na to zagadnienie.

Zmiana klimatu i środowisko

Proces absorbowania kultury innego społeczeństwa, tzw. akulturacja, ma decydujący wpływ na dobre samopoczucie imigrantów po zamieszkaniu w nowym kraju goszczącym. Badania wykazały, że kiedy cele człowieka nie są zgodne z jego nieujawnionymi potrzebami, skutkiem może być przygnębienie i depresja. Zjawiskiem tym, szczególnie prawdziwym w odniesieniu do imigrantów osiedlających się w nowym kraju, zajęli się uczestnicy finansowanego przez UE projektu "Dążenie do autentycznie upragnionych celów: zgodność motywacji i dobrobyt tureckich imigrantów" (Acculturation). Naukowcy skupili się na przykładzie tureckich imigrantów żyjących w Holandii, zgłębiając rolę tożsamości jako czynnika warunkującego dobrobyt. Zbadano, w jaki sposób ta grupa imigrantów godzi zobowiązania względem rodzinnej kultury z pragnieniem lub potrzebą akulturacji w nowym kraju goszczącym. W tym kontekście, sprawdzono wpływ poczucia nieszczęścia i tęsknoty za krajem na proces akulturacji z nadzieją na ułatwienie długofalowego włączenia imigrantów. Po przeprowadzeniu ankiety z udziałem 134 mieszkańców Holandii tureckiego pochodzenia, zespół projektowy dokonał oceny ich niewypowiedzianych potrzeb, by zrozumieć widoczną motywację. Miało to pomóc badaczom umiejscowić poziom akulturacji na stałej skali. Podejście to wymagało zastosowania szeregu wskaźników dotyczących subiektywnego dobrobytu, udokumentowania ukrytej i jawnej przynależności, uzyskanej tożsamości, adaptacji i poznawczego dobrobytu. Na podstawie badania naukowcy wywnioskowali, że osoby, które określają swoją tożsamość poprzez dopasowywanie eksplikowanych celów z implikowaną chęcią zaadaptowania się w kulturze goszczącej, mogą z tego powodu cierpieć. Odkryto, że silnie ukształtowane poczucie tożsamości znacznie trudniej jest formować, a także ujawniono, że inne podejścia mogą być bardziej obiecujące dla imigrantów chcących zaadaptować się w kraju goszczącym. To pierwsze w historii badanie, w którym wykorzystano środki implikowane do pomiaru akulturacji, pokazało, że zgodność motywacji, niezależnie czy nieujawnionej czy wyrażonej, jest istotnym, lecz niedocenianym czynnikiem przepowiadającym dobre samopoczucie. Ocena uzyskana w wyniku badania dotyczącego dobrobytu imigrantów, które uwzględnia te czynniki, z pewnością będzie bliższa prawdy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania