Skip to main content

PROgress in Saving Proteins And Recovering Energy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapobieganie stratom w europejskim sektorze żywnościowym

Europejski przemysł spożywczy w ostatnich latach próbuje zredukować straty, jednak dostępne technologie nie są dość skuteczne. W ramach wspieranego przez UE projektu opracowano prototypowe systemy do odzyskiwania i wykorzystywania białek i tłuszczy z odpadów drobiowych.

Technologie przemysłowe

Pomimo uszczuplenia zasobów żywności w obliczu rosnących populacji i zmiany klimatu, dobrze prosperująca Europa nadal spisuje na straty potężne ilości jedzenia. Dla przykładu, podczas produkcji mięsa do spożycia przez człowieka, nawet połowa masy zwierzęcia idzie na straty. Całkowita masa resztek w przemyśle mięsnym to aż 15 mln ton rocznie w samej UE. Choć znaczna część od zawsze była traktowana jako odpad, ten produkt uboczny stanowi bogate źródło białka i tłuszczy. Przemysłowi mięsnemu, wykorzystującemu dzisiejsze techniki odzysku, udaje się z powodzeniem przekształcić zaledwie jedną piątą tego w paszę i tylko 3% w żywność. Konwencjonalne technologie wytapiania tłuszczu umożliwiają podgrzewanie resztek przez dłuższy czas w celu zabicia drobnoustrojów i zwiększenia przyswajalności. Proces ten nie tylko zużywa ogromne ilości energii, ale także prowadzi do rozkładu części odpadów mięsnych. W ramach finansowanego przez UE projektu PROSPARE skupiono się na zwiększeniu odzyskiwanych produktów ubocznych w przemyśle drobiowym poprzez opracowanie i zastosowanie nowych technologii i technik. System stworzony wspólnie przez zespół europejsko-rosyjski przekształca resztki białkowe w funkcjonalne białka zwierzęce do użytku w produktach spożywczych. Przekształca także pióra w funkcjonalne białka z piór do użytku w produkcji pasz, podczas gdy tłuszcz transformuje w biodiesel. Zespół PROSPARE stworzył w skali laboratoryjnej zakład odzyskiwania białek z piór, który w następnym etapie przetestowano w większej stali w formie pilotażowej. Przyswajalność paszy wyprodukowanej przez tę prototypową fabrykę wynosiła ponad 85%, natomiast testy potwierdziły, że produkt wyjściowy jest absolutnie nieskażony. W ramach projektu zbudowano także zakład pilotażowy stolicy Rosji, Moskwie, aby przekształcać dziennie do 2,1 ton kości i mięsa w funkcjonalne białka i tłuszcze zwierzęce. Ten nowatorski system potrafi odzyskać nawet do 70% białek potencjalnie dostępnych z odpadów drobiowych. Zespół PROSPARE opracował także technologię, która pozwala przekształcić uzyskany w procesie tłuszcz w biodiesel przy użyciu heterogenicznego katalizatora zasadowego umocowanego na złożu nieruchomym w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Technika ta pozwala na lepszą konwersję niż metody konwencjonalne, choć i w tym przypadku niezbędne były udoskonalenia, aby usunąć substancje skażające i zanieczyszczenia. Innowacyjne, prototypowe technologie projektu PROSPARE pozwolą wytyczyć szlak dla nowej generacji systemów odzyskiwania cieszących się dużym zainteresowaniem zarówno w kręgach akademickich, jak i przemysłowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania