Skip to main content

The role of adipose tissue in obesity: beta cell crosstalk

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanizmy chorób metabolicznych

Badacze w UE pracowali nad poznaniem mechanizmów otyłości poprzez badanie hormonu adipokiny oraz jego wpływu na ludzki organizm.

Zdrowie

Tkanka tłuszczowa i zapasy tłuszczu w całym ciele wpływają na naszą fizjologię za pośrednictwem hormonów zwanych adipokinami. Niewiele jednak wiadomo o konkretnych interakcjach adipokin z innymi tkankami i narządami. Ponieważ otyłość i cukrzyca powodują zmiany w tkance tłuszczowej, zrozumienie tego procesu może umożliwić ograniczenie występowania tych chorób metabolicznych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ADIBET (The role of adipose tissue in obesity: beta cell crosstalk) zbadano sposób, w jaki adipokiny wpływają na różne komórki w ciele, zwłaszcza komórki beta (produkujące insulinę). Badacze przyjrzą się również sposobowi, w jaki otyłość wpływa na wydzielanie adipokin i inne funkcje adipocytów — komórek tworzących tkanki tłuszczowe. Przy pomocy zwierzęcych modeli otyłości badacze z zespołu projektowego ADIBET odkryli nowe adipokiny sterujące wzrostem komórek beta w przypadku otyłości. W procesie tym odkryto także białka sterujące masą komórek beta. Badacze przyjrzeli się także różnej ekspresji genów u osób cierpiących na otyłość lub cukrzycę, aby zidentyfikować potencjalne cele dla leków. Kolejnym odkryciem projektu było stwierdzenie, że adipokiny powodują wzrost wysepek Langerhansa (struktur występujących w trzustce, gdzie znajdują się komórki beta). Dzięki tym odkryciom badacze lepiej zrozumieją, co dzieje się w organizmie osoby cierpiącej na otyłość lub cukrzycę. W przyszłości dzięki tym badaniom prawdopodobnie uda się opracować leki lub rozwiązania terapeutyczne w celu leczenia chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca lub otyłość.

Słowa kluczowe

Otyłość, adipokiny, tkanka tłuszczowa, choroby metaboliczne, komórki beta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania