Skip to main content

Energy signaling in the stress response

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumienie zarządzania stresem roślin, w celu uzyskania większych zbiorów

Naukowcy badają, w jaki sposób sprawić, by rośliny stały się odporne na stres, oraz w jaki sposób ich rozwój zależy od środowiska, w którym rosną.

Energia

Rośliny są nieprzerwanie narażone na różnego rodzaju stresy żywieniowe, abiotyczne oraz biotyczne. Częstym efektem tych zjawisk jest spadek fotosyntezy lub oddychania, prowadzący do niedoborów energii i w efekcie końcowym do zatrzymania wzrostu. W celu lepszego zrozumienia wpływu powyższego stresu na wielkość plonów, naukowcy badają, w jaki sposób rośliny sobie z nim radzą. Różne czynniki stresogenne prowadzą do podobnych reakcji, które obejmują w dużym stopniu nakładające się na siebie schematy ekspresji fenotypowej. Celem projektu „Sygnalizowanie energetyczne w odpowiedzi na stres” ('Energy signalling in the stress response' - ESIS) jest odpowiedź na pytanie, co sprawia, że rośliny są w stanie kontynuować swój wzrost nawet w obecności różnorakich źródeł stresu, poprzez zbadanie kinazy Snf1-related kinase1 (SnRK1). Ta kinaza białkowa, będąca czujnikiem energii powstałym w wyniku ewolucji, jest częściowo odpowiedzialna za sterowanie ogólnym transkryptomem stresu w roślinach. Jak tłumaczą naukowcy, po wykryciu niedoboru energii związanego ze stresem, SnRK1 wywołuje zmiany transkrypcyjne, które pomagają przywrócić homeostazę metaboliczną i energetyczną, umożliwiając przeżycie komórek i pozwalając na przygotowanie długoterminowej odpowiedzi w zakresie adaptacji, wzrostu i rozwoju. Jednakże, jak dodają naukowcy, pomimo dużego znaczenia tej energetycznej ścieżki sygnalizacyjnej, praktycznie nic nie wiadomo o jej funkcjonowaniu. W związku z powyższym, naukowcy pragną zbadać mechanizmy regulacyjne rządzące działaniem SnRK1 poprzez zastosowanie oznaczania komórkowego, genomiki funkcjonalnej, bioinformatyki, testowania mutacyjnego oraz genetyki. Naukowcy spróbują również bardziej dogłębnie zbadać tę ścieżkę sygnalizacyjną poprzez odkrywanie nowych elementów wchodzących w jej skład.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania